Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Subsidie voor verduurzaming veehouderij

Donderdag 09 juli 2015

Veehouders die duurzamer willen werken ondervinden daar vaak belemmeringen bij. Voor het realiseren van hun plannen kunnen zij in 2015 subsidie krijgen voor het opstellen van een verbeterplan of voor het uitvoeren van een project.


Voor wie?
Er kan subsidie aangevraagd worden voor:  • Een project voor het opstellen van een UDV-verbeterplan. Minimaal twee ondernemingen uit de dierlijke productieketen moeten actief meedoen aan het opstellen van een verbeterplan.

  • Het uitvoeren van een UDV-project. Een UDV-project moet uitgevoerd worden als samenwerkingsverband van ten minste drie partijen. Ten minste twee partijen zijn ondernemingen die horen tot de dierlijke productieketen, ten minste één partij is een onderneming of (maatschappelijke organisatie die juist niet tot de dierlijke productieketen behoort (bijv. adviseurs, adviesbureaus of maatschappelijke organisaties).Subsidiabele kosten
Er kan subsidie verkregen worden voor de volgende projectkosten:  • De kosten voor de inhuur van een procesbegeleider of projectuitvoerder.

  • De kosten van derden voor de organisatie en het faciliteren van bijeenkomsten ten behoeve van kennisuitwisseling, waaronder zaalhuur en vergaderfaciliteiten.

  • De kosten voor het vastleggen en verspreiden van kennis, waaronder drukwerk en de kosten van de ontwikkeling en het beheer van internetapplicaties.

  • De kosten voor het inhuren van consultatie en bijstand in het kader van innovatieadvies.

  • De kosten voor apparatuur en materiaal bij een UDV-project.Hoogte subsidie
De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten, maar maximaal € 70.000 voor een UDV-verbeterplan en maximaal € 124.999 voor een UDV-project. Ontvangt men andere subsidies voor het project, worden deze subsidies in mindering gebracht op de UDV-subsidie.


Aanvragen
De subsidie kan in de periode 1 juli tot en met 10 september 2015 aangevraagd worden op mijn.rvo.nl.


Rangschikking aanvragen
Projecten die het meest bijdragen aan de doelstelling van de subsidie maken de meeste kans om de subsidie toegewezen te krijgen. De aanvragen worden daartoe op basis van een aantal criteria beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Subsidie voor verduurzaming veehouderij

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief