Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Subsidie voor verduurzaming veehouderij

Donderdag 09 juli 2015

Veehouders die duurzamer willen werken ondervinden daar vaak belemmeringen bij. Voor het realiseren van hun plannen kunnen zij in 2015 subsidie krijgen voor het opstellen van een verbeterplan of voor het uitvoeren van een project.


Voor wie?
Er kan subsidie aangevraagd worden voor:  • Een project voor het opstellen van een UDV-verbeterplan. Minimaal twee ondernemingen uit de dierlijke productieketen moeten actief meedoen aan het opstellen van een verbeterplan.

  • Het uitvoeren van een UDV-project. Een UDV-project moet uitgevoerd worden als samenwerkingsverband van ten minste drie partijen. Ten minste twee partijen zijn ondernemingen die horen tot de dierlijke productieketen, ten minste één partij is een onderneming of (maatschappelijke organisatie die juist niet tot de dierlijke productieketen behoort (bijv. adviseurs, adviesbureaus of maatschappelijke organisaties).Subsidiabele kosten
Er kan subsidie verkregen worden voor de volgende projectkosten:  • De kosten voor de inhuur van een procesbegeleider of projectuitvoerder.

  • De kosten van derden voor de organisatie en het faciliteren van bijeenkomsten ten behoeve van kennisuitwisseling, waaronder zaalhuur en vergaderfaciliteiten.

  • De kosten voor het vastleggen en verspreiden van kennis, waaronder drukwerk en de kosten van de ontwikkeling en het beheer van internetapplicaties.

  • De kosten voor het inhuren van consultatie en bijstand in het kader van innovatieadvies.

  • De kosten voor apparatuur en materiaal bij een UDV-project.Hoogte subsidie
De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten, maar maximaal € 70.000 voor een UDV-verbeterplan en maximaal € 124.999 voor een UDV-project. Ontvangt men andere subsidies voor het project, worden deze subsidies in mindering gebracht op de UDV-subsidie.


Aanvragen
De subsidie kan in de periode 1 juli tot en met 10 september 2015 aangevraagd worden op mijn.rvo.nl.


Rangschikking aanvragen
Projecten die het meest bijdragen aan de doelstelling van de subsidie maken de meeste kans om de subsidie toegewezen te krijgen. De aanvragen worden daartoe op basis van een aantal criteria beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Subsidie voor verduurzaming veehouderij

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief