Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Subsidieregeling jonge landbouwers opengesteld in december

Donderdag 01 december 2016

De subsidieregeling voor jonge landbouwers wordt opengesteld tussen 1 december 2016 en 16 januari 2017. Doel van de regeling is jonge landbouwers te stimuleren om duurzaam te investeren in hun bedrijf.


Provinciale regeling
Deze subsidieregeling wordt uitgevoerd door de provincies. Dat betekent dat elke provincie een eigen subsidieverordening en openstellingsbesluit kent. De diverse provinciale regelingen zijn vrijwel gelijk, maar er kunnen nuanceverschillen voorkomen.


Investeringslijst
Alleen investeringen die op de investeringslijst staan komen in aanmerking voor subsidie. Deze investe­ringslijst is uitgebreid ten opzichte van de vorige open­stelling en bevat nu twintig investe­rings­categorieën. Elke categorie levert een be­paald aantal punten op. Het totale aantal punten be­paalt de rangschikking van de aanvragen. De hoogst gerang­schikte aan­vragen komen het eerst in aanmerking voor toeken­ning van subsidie.


Hoogte subsidie
De subsidie bedraagt maximaal 30% van de subsi­dia­bele kosten. Indien er naast de jonge landbou­wer(s) ook niet niet-jonge landbouwers bedrijfshoofd zijn, vindt er een korting op de subsidie plaats.

Aanvragen
De subsidie moet aangevraagd worden bij de RVO. Daarvoor zal de jonge landbouwer moeten inloggen met zijn DigiD-code.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Subsidieregeling jonge landbouwers opengesteld in december

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief