Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Subsidieregeling jonge landbouwers opengesteld in december

Donderdag 01 december 2016

De subsidieregeling voor jonge landbouwers wordt opengesteld tussen 1 december 2016 en 16 januari 2017. Doel van de regeling is jonge landbouwers te stimuleren om duurzaam te investeren in hun bedrijf.


Provinciale regeling
Deze subsidieregeling wordt uitgevoerd door de provincies. Dat betekent dat elke provincie een eigen subsidieverordening en openstellingsbesluit kent. De diverse provinciale regelingen zijn vrijwel gelijk, maar er kunnen nuanceverschillen voorkomen.


Investeringslijst
Alleen investeringen die op de investeringslijst staan komen in aanmerking voor subsidie. Deze investe­ringslijst is uitgebreid ten opzichte van de vorige open­stelling en bevat nu twintig investe­rings­categorieën. Elke categorie levert een be­paald aantal punten op. Het totale aantal punten be­paalt de rangschikking van de aanvragen. De hoogst gerang­schikte aan­vragen komen het eerst in aanmerking voor toeken­ning van subsidie.


Hoogte subsidie
De subsidie bedraagt maximaal 30% van de subsi­dia­bele kosten. Indien er naast de jonge landbou­wer(s) ook niet niet-jonge landbouwers bedrijfshoofd zijn, vindt er een korting op de subsidie plaats.

Aanvragen
De subsidie moet aangevraagd worden bij de RVO. Daarvoor zal de jonge landbouwer moeten inloggen met zijn DigiD-code.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Subsidieregeling jonge landbouwers opengesteld in december

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief