Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Subsidieregeling kwaliteitssysteem kalfsvlees op 1 maart open

Woensdag 01 maart 2017

Kalverhouders kunnen in de periode 1 maart tot en met 30 april subsidie aanvragen voor deelname aan de kwaliteitsregeling ‘Vitaal kalf” van de Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK).


Voorwaarden
Voor deze subsidie gelden de volgende voorwaarden:  • Men is een actieve landbouwer die kalveren houdt voor de vleesproductie. Men is een actieve landbouwer als men staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met een landbouwactiviteit. De SBI-code van die activiteit begint met 011, 012, 013, 014, 015 of 016.

  • Men heeft zich voor de eerste keer aangemeld als deelnemer aan een kwaliteitsregeling voor de kalversector die door het ministerie van Economische Zaken is erkend.

  • Men ontvangt geen andere overheidssubsidie voor dezelfde activiteit.

  • Men heeft nog geen vijf jaar subsidie ontvangen voor dezelfde subsidiabele activiteit.

  • Bij een betalingsaanvraag beschikt men over een certificaat waaruit blijkt dat men aan de voorwaarden van de kwaliteitsregeling voldoet.Subsidiabele kosten
De volgende kosten zijn subsidiabel:  • de kosten die worden gemaakt voor toetreding tot de kwaliteitsregeling;

  • de jaarlijkse bijdrage voor deelneming aan de kwaliteitsregeling, en;

  • de kosten voor verificatie van de naleving van de op grond van de kwaliteitsregeling geldende eisen.Hoogte subsidie
Men krijgt maximaal vijf jaar lang een vergoeding voor de jaarlijkse kosten van deelname aan de kwaliteitsregeling. De subsidie bedraagt maximaal € 3.000 per jaar. Indien de subsidie wordt toegekend, moet één keer per jaar een betalingsaanvraag ingediend worden.

Ook in 2018 en 2019 staan openstellingen gepland. De kosten worden dan maximaal vier respectievelijk maximaal drie jaren gesubsidieerd.

Rangschikking aanvragen en beslissing
Deze subsidieregeling is een zogenaamde tenderregeling. Alle volledige aanvragen binnen de openstellingsperiode worden gerangschikt op basis van twee criteria: de bedrijfsgrootte (wegingsfactor 1x) en het antibioticagebruik (wegingsfactor 2x). Binnen 22 weken na het einde van de openstellingsperiode ontvangt men een beslissing op de aanvraag.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Subsidieregeling kwaliteitssysteem kalfsvlees op 1 maart open

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief