Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Subsidieregeling kwaliteitssysteem kalfsvlees op 1 maart open

Woensdag 01 maart 2017

Kalverhouders kunnen in de periode 1 maart tot en met 30 april subsidie aanvragen voor deelname aan de kwaliteitsregeling ‘Vitaal kalf” van de Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK).


Voorwaarden
Voor deze subsidie gelden de volgende voorwaarden:  • Men is een actieve landbouwer die kalveren houdt voor de vleesproductie. Men is een actieve landbouwer als men staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met een landbouwactiviteit. De SBI-code van die activiteit begint met 011, 012, 013, 014, 015 of 016.

  • Men heeft zich voor de eerste keer aangemeld als deelnemer aan een kwaliteitsregeling voor de kalversector die door het ministerie van Economische Zaken is erkend.

  • Men ontvangt geen andere overheidssubsidie voor dezelfde activiteit.

  • Men heeft nog geen vijf jaar subsidie ontvangen voor dezelfde subsidiabele activiteit.

  • Bij een betalingsaanvraag beschikt men over een certificaat waaruit blijkt dat men aan de voorwaarden van de kwaliteitsregeling voldoet.Subsidiabele kosten
De volgende kosten zijn subsidiabel:  • de kosten die worden gemaakt voor toetreding tot de kwaliteitsregeling;

  • de jaarlijkse bijdrage voor deelneming aan de kwaliteitsregeling, en;

  • de kosten voor verificatie van de naleving van de op grond van de kwaliteitsregeling geldende eisen.Hoogte subsidie
Men krijgt maximaal vijf jaar lang een vergoeding voor de jaarlijkse kosten van deelname aan de kwaliteitsregeling. De subsidie bedraagt maximaal € 3.000 per jaar. Indien de subsidie wordt toegekend, moet één keer per jaar een betalingsaanvraag ingediend worden.

Ook in 2018 en 2019 staan openstellingen gepland. De kosten worden dan maximaal vier respectievelijk maximaal drie jaren gesubsidieerd.

Rangschikking aanvragen en beslissing
Deze subsidieregeling is een zogenaamde tenderregeling. Alle volledige aanvragen binnen de openstellingsperiode worden gerangschikt op basis van twee criteria: de bedrijfsgrootte (wegingsfactor 1x) en het antibioticagebruik (wegingsfactor 2x). Binnen 22 weken na het einde van de openstellingsperiode ontvangt men een beslissing op de aanvraag.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Subsidieregeling kwaliteitssysteem kalfsvlees op 1 maart open

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief