Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Subsidies asbestverwijdering

Donderdag 29 oktober 2015

Vanaf 2024 zijn asbestdaken verboden. Voor die tijd zullen asbesthoudende dakbedekkingen verwijderd moeten worden.


Om de verwijderingen te versnellen, stelt de overheid in totaal € 75 miljoen beschikbaar voor een subsidieregeling, waarvan € 10 miljoen in 2016. De exacte invulling van deze regeling is nog niet bekend, de beoogde ingangsdatum is 1 januari 2016. Het is raadzaam om, vooruitlopend op de openstelling van de subsidieregeling, alvast een inventarisatie te maken en een plan van aanpak op te stellen.


Daarnaast kan men in aanmerking komen voor de subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’. Deze provinciale subsidieregeling liep aanvankelijk tot 31 oktober 2015. In veel provincies is de regeling inmiddels verlengd tot het najaar van 2016, omdat er nog budget beschikbaar is. Alleen in de provincie Flevoland is het budget al volledig benut. Deze regeling geldt voor agrariërs, voormalige agrariërs en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 asbestdak (minimale oppervlakte 250 m2) met een maximum van € 15.000. Nadere informatie is te vinden via de website www.asbestvanhetdak.nl.


Er kan ook gebruik gemaakt worden van de fiscale regeling milieu-investeringsaftrek/Vamil. Combinatie van deze regeling met de subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ is mogelijk. Het is nog niet bekend of de verwijdering van asbestdaken in 2016 onder de milieu-investeringsaftrek/Vamil valt.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Subsidies asbestverwijdering

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief