Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Subsidies asbestverwijdering

Donderdag 29 oktober 2015

Vanaf 2024 zijn asbestdaken verboden. Voor die tijd zullen asbesthoudende dakbedekkingen verwijderd moeten worden.


Om de verwijderingen te versnellen, stelt de overheid in totaal € 75 miljoen beschikbaar voor een subsidieregeling, waarvan € 10 miljoen in 2016. De exacte invulling van deze regeling is nog niet bekend, de beoogde ingangsdatum is 1 januari 2016. Het is raadzaam om, vooruitlopend op de openstelling van de subsidieregeling, alvast een inventarisatie te maken en een plan van aanpak op te stellen.


Daarnaast kan men in aanmerking komen voor de subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’. Deze provinciale subsidieregeling liep aanvankelijk tot 31 oktober 2015. In veel provincies is de regeling inmiddels verlengd tot het najaar van 2016, omdat er nog budget beschikbaar is. Alleen in de provincie Flevoland is het budget al volledig benut. Deze regeling geldt voor agrariërs, voormalige agrariërs en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 asbestdak (minimale oppervlakte 250 m2) met een maximum van € 15.000. Nadere informatie is te vinden via de website www.asbestvanhetdak.nl.


Er kan ook gebruik gemaakt worden van de fiscale regeling milieu-investeringsaftrek/Vamil. Combinatie van deze regeling met de subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ is mogelijk. Het is nog niet bekend of de verwijdering van asbestdaken in 2016 onder de milieu-investeringsaftrek/Vamil valt.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Subsidies asbestverwijdering

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief