Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Te late huuropzegging toch rechtsgeldig!

Donderdag 18 januari 2018

In huurovereenkomsten wordt (als het goed is) altijd opgenomen wat de termijn is die verhuurder en huurder in acht moeten nemen als ze de huur willen opzeggen. In een recente uitspraak van het Gerechtshof in Den Bosch van 2 januari 2018 * was dat ook aan de orde.

Er was een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte/kantoorruimte gesloten met ingang van 1 januari 2013, voor één jaar. Deze werd steeds met één jaar verlengd, tenzij er (tijdig) zou worden opgezegd. De overeengekomen opzegtermijn was zes maanden.

Via een ongedateerde brief zegt de huurder de huurovereenkomst op “tegen de eerst mogelijke datum”. De verhuurder stelt dat de brief pas (kort) na 1 juli is ontvangen. Huurder ging ervan uit dat de brief al op 28 juni 2013 is ontvangen door verhuurder en betaalt de huur alleen nog tot en met 31 december 2013.

De verhuurder geeft aan dat de huuropzegging te laat is om de huur tegen het einde van het jaar 2013 te laten eindigen en vordert de huurpenningen tot en met 31 december 2014.

In de eerste procedure bij de kantonrechter wordt vastgesteld dat de huurder niet kan bewijzen dat de huur tijdig (dus vóór 1 juli 2013) is opgezegd en krijgt de verhuurder gelijk. De huurder stelt hoger beroep in.

Het Gerechtshof stelt vast dat de huurder inderdaad te laat was met de huuropzegging: ergens tussen de 2 dagen en 10 dagen te laat. Echter, daarbij vindt het Hof ook dat dit een zodanig minimale overschrijding is, dat daarmee het belang van verhuurder bij het hebben van voldoende tijd om een nieuwe huurder te vinden niet of slechts in zeer beperkte mate is geschaad. De huurder krijgt gelijk.

Wat ons betreft valt op deze uitspraak wel wat af te dingen. Partijen maken niet voor niets (harde) afspraken in een huurovereenkomst. Verwacht mag worden dat je elkaar daar dan ook aan kan houden.

* Uitspraak Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2018:41

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief