Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Te late huuropzegging toch rechtsgeldig!

Donderdag 18 januari 2018

In huurovereenkomsten wordt (als het goed is) altijd opgenomen wat de termijn is die verhuurder en huurder in acht moeten nemen als ze de huur willen opzeggen. In een recente uitspraak van het Gerechtshof in Den Bosch van 2 januari 2018 * was dat ook aan de orde.

Er was een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte/kantoorruimte gesloten met ingang van 1 januari 2013, voor één jaar. Deze werd steeds met één jaar verlengd, tenzij er (tijdig) zou worden opgezegd. De overeengekomen opzegtermijn was zes maanden.

Via een ongedateerde brief zegt de huurder de huurovereenkomst op “tegen de eerst mogelijke datum”. De verhuurder stelt dat de brief pas (kort) na 1 juli is ontvangen. Huurder ging ervan uit dat de brief al op 28 juni 2013 is ontvangen door verhuurder en betaalt de huur alleen nog tot en met 31 december 2013.

De verhuurder geeft aan dat de huuropzegging te laat is om de huur tegen het einde van het jaar 2013 te laten eindigen en vordert de huurpenningen tot en met 31 december 2014.

In de eerste procedure bij de kantonrechter wordt vastgesteld dat de huurder niet kan bewijzen dat de huur tijdig (dus vóór 1 juli 2013) is opgezegd en krijgt de verhuurder gelijk. De huurder stelt hoger beroep in.

Het Gerechtshof stelt vast dat de huurder inderdaad te laat was met de huuropzegging: ergens tussen de 2 dagen en 10 dagen te laat. Echter, daarbij vindt het Hof ook dat dit een zodanig minimale overschrijding is, dat daarmee het belang van verhuurder bij het hebben van voldoende tijd om een nieuwe huurder te vinden niet of slechts in zeer beperkte mate is geschaad. De huurder krijgt gelijk.

Wat ons betreft valt op deze uitspraak wel wat af te dingen. Partijen maken niet voor niets (harde) afspraken in een huurovereenkomst. Verwacht mag worden dat je elkaar daar dan ook aan kan houden.

* Uitspraak Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2018:41

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief