Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Te late huuropzegging toch rechtsgeldig!

Donderdag 18 januari 2018

In huurovereenkomsten wordt (als het goed is) altijd opgenomen wat de termijn is die verhuurder en huurder in acht moeten nemen als ze de huur willen opzeggen. In een recente uitspraak van het Gerechtshof in Den Bosch van 2 januari 2018 * was dat ook aan de orde.

Er was een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte/kantoorruimte gesloten met ingang van 1 januari 2013, voor één jaar. Deze werd steeds met één jaar verlengd, tenzij er (tijdig) zou worden opgezegd. De overeengekomen opzegtermijn was zes maanden.

Via een ongedateerde brief zegt de huurder de huurovereenkomst op “tegen de eerst mogelijke datum”. De verhuurder stelt dat de brief pas (kort) na 1 juli is ontvangen. Huurder ging ervan uit dat de brief al op 28 juni 2013 is ontvangen door verhuurder en betaalt de huur alleen nog tot en met 31 december 2013.

De verhuurder geeft aan dat de huuropzegging te laat is om de huur tegen het einde van het jaar 2013 te laten eindigen en vordert de huurpenningen tot en met 31 december 2014.

In de eerste procedure bij de kantonrechter wordt vastgesteld dat de huurder niet kan bewijzen dat de huur tijdig (dus vóór 1 juli 2013) is opgezegd en krijgt de verhuurder gelijk. De huurder stelt hoger beroep in.

Het Gerechtshof stelt vast dat de huurder inderdaad te laat was met de huuropzegging: ergens tussen de 2 dagen en 10 dagen te laat. Echter, daarbij vindt het Hof ook dat dit een zodanig minimale overschrijding is, dat daarmee het belang van verhuurder bij het hebben van voldoende tijd om een nieuwe huurder te vinden niet of slechts in zeer beperkte mate is geschaad. De huurder krijgt gelijk.

Wat ons betreft valt op deze uitspraak wel wat af te dingen. Partijen maken niet voor niets (harde) afspraken in een huurovereenkomst. Verwacht mag worden dat je elkaar daar dan ook aan kan houden.

* Uitspraak Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2018:41

< Terug

Meest recente berichten

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >

Regels scheuren grasland

Woensdag 07 augustus 2019 (Agrarisch)
Vanwege de aanhoudende droogte en de gevolgen hiervan voor de graszode kan het wenselijk zijn om grasland te scheuren. Welke regels gelden hiervoor?Klei- en veengrondOp klei- en veengrond mag grasland tot en... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief