Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Tegemoetkoming fruitschade door vogels

Woensdag 20 juni 2018

De provincies Gelderland, Noord-Brabant en Zeeland hebben besloten het eigen risico bij tegemoetkomingen in schade door vogels aan zacht fruit en pit- en steenvruchten vast te stellen op 40%. Dit doen zij naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State.

In 2015 besloten alle provincies de tegemoetkoming aan fruittelers bij schade door vogels geheel af te bouwen. In een juridische procedure oordeelde de Raad van State echter dat een tegemoetkoming van 60% van de getaxeerde schade redelijk is.

Als gevolg van deze uitspraak hebben de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Zeeland besloten om voor het jaar 2016 en 2017 60% van de getaxeerde schade te vergoeden. Andere provincies hebben hierover nog geen besluit genomen. Voor fruittelers in Gelderland en Zeeland geldt wel dat ze alleen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming over 2016 en 2017 wanneer deze op tijd is aangevraagd. Ook moet er tijdig bezwaar en/of beroep zijn aangetekend. Verder moet de aanvraag zijn onderbouwd met een deugdelijke onafhankelijke taxatie en voldoen aan de overige voorwaarden. De taxatiekosten van 2017 worden – na overlegging van de factuur – eveneens vergoed. Gelderland, Noord-Brabant en Zeeland zullen fruittelers ook tegemoetkomen in de eventuele schade die in 2018 ontstaat. Hierbij geldt een eigen risico van 40% en de aanvraag moet voldoen aan de geldende voorwaarden.


De andere provincies moeten nog een besluit nemen over de tegemoetkoming.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Tegemoetkoming fruitschade door vogels

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief