Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Tegemoetkoming fruitschade door vogels

Woensdag 20 juni 2018

De provincies Gelderland, Noord-Brabant en Zeeland hebben besloten het eigen risico bij tegemoetkomingen in schade door vogels aan zacht fruit en pit- en steenvruchten vast te stellen op 40%. Dit doen zij naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State.

In 2015 besloten alle provincies de tegemoetkoming aan fruittelers bij schade door vogels geheel af te bouwen. In een juridische procedure oordeelde de Raad van State echter dat een tegemoetkoming van 60% van de getaxeerde schade redelijk is.

Als gevolg van deze uitspraak hebben de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Zeeland besloten om voor het jaar 2016 en 2017 60% van de getaxeerde schade te vergoeden. Andere provincies hebben hierover nog geen besluit genomen. Voor fruittelers in Gelderland en Zeeland geldt wel dat ze alleen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming over 2016 en 2017 wanneer deze op tijd is aangevraagd. Ook moet er tijdig bezwaar en/of beroep zijn aangetekend. Verder moet de aanvraag zijn onderbouwd met een deugdelijke onafhankelijke taxatie en voldoen aan de overige voorwaarden. De taxatiekosten van 2017 worden – na overlegging van de factuur – eveneens vergoed. Gelderland, Noord-Brabant en Zeeland zullen fruittelers ook tegemoetkomen in de eventuele schade die in 2018 ontstaat. Hierbij geldt een eigen risico van 40% en de aanvraag moet voldoen aan de geldende voorwaarden.


De andere provincies moeten nog een besluit nemen over de tegemoetkoming.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Tegemoetkoming fruitschade door vogels

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief