Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Tegemoetkoming fruitschade door vogels

Woensdag 20 juni 2018

De provincies Gelderland, Noord-Brabant en Zeeland hebben besloten het eigen risico bij tegemoetkomingen in schade door vogels aan zacht fruit en pit- en steenvruchten vast te stellen op 40%. Dit doen zij naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State.

In 2015 besloten alle provincies de tegemoetkoming aan fruittelers bij schade door vogels geheel af te bouwen. In een juridische procedure oordeelde de Raad van State echter dat een tegemoetkoming van 60% van de getaxeerde schade redelijk is.

Als gevolg van deze uitspraak hebben de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Zeeland besloten om voor het jaar 2016 en 2017 60% van de getaxeerde schade te vergoeden. Andere provincies hebben hierover nog geen besluit genomen. Voor fruittelers in Gelderland en Zeeland geldt wel dat ze alleen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming over 2016 en 2017 wanneer deze op tijd is aangevraagd. Ook moet er tijdig bezwaar en/of beroep zijn aangetekend. Verder moet de aanvraag zijn onderbouwd met een deugdelijke onafhankelijke taxatie en voldoen aan de overige voorwaarden. De taxatiekosten van 2017 worden – na overlegging van de factuur – eveneens vergoed. Gelderland, Noord-Brabant en Zeeland zullen fruittelers ook tegemoetkomen in de eventuele schade die in 2018 ontstaat. Hierbij geldt een eigen risico van 40% en de aanvraag moet voldoen aan de geldende voorwaarden.


De andere provincies moeten nog een besluit nemen over de tegemoetkoming.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Tegemoetkoming fruitschade door vogels

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief