Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Tegemoetkoming premie brede weersverzekering

Donderdag 31 maart 2016

Agrarische ondernemers met landbouwgrond met open teelt (akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt, bollenteelt, sierteelt, fruitteelt en boomkwekerij) kunnen zich met de brede weersverzekering verzekeren tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden (bijvoorbeeld ijzel, storm, regen of brand door blikseminslag). Dit jaar kan men wederom via de Gecombineerde opgave een Tegemoetkoming premie brede weersverzekering aanvragen.


Voorwaarden tegemoetkoming
Voor het aanvragen van de subsidie moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: • De aanvrager is een actieve landbouwer

 • De verzekering wordt afgesloten bij een goedgekeurde verzekeraar

 • In de Gecombineerde opgave moet bij de percelen waarvoor men subsidie wil vermeldt worden wie de verzekeraar is

 • De verzekeringspremie is voor 1 november betaald

 • Voor 1 november worden gegevens over de verzekering naar de RVO gestuurd

 • De gewassen worden voor eigen rekening en risico geteeld

 • Men ontvangt geen andere bijdrage van de overheid voor de premie

 • Men heeft het perceel waarvoor een tegemoetkoming wordt aangevraagd in gebruik. De gebruikstitel maakt niet uit.

 • Het perceel ligt in Nederland.Hoogte tegemoetkoming
Aanvragers krijgen maximaal 65% van de verzekeringspremie vergoed. Indien het totale budget overschreden wordt, wordt dit percentage voor alle aanvragers verlaagd.


Overige punten • Men kan er in de Gecombineerde opgave voor kiezen om de premie te laten uitbetalen aan de verzekeraar. Aan de verzekeraar betaalt men dan de verzekeringspremie minus de aangevraagde subsidie.

 • Indien men nog geen verzekering heeft afgesloten, kan men wel alvast subsidie aanvragen. Het is afhankelijk van de verzekeraar tot welk moment er nog een verzekering kan worden afgesloten.


Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Tegemoetkoming premie brede weersverzekering

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief