Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Tegemoetkoming premie brede weersverzekering

Donderdag 31 maart 2016

Agrarische ondernemers met landbouwgrond met open teelt (akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt, bollenteelt, sierteelt, fruitteelt en boomkwekerij) kunnen zich met de brede weersverzekering verzekeren tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden (bijvoorbeeld ijzel, storm, regen of brand door blikseminslag). Dit jaar kan men wederom via de Gecombineerde opgave een Tegemoetkoming premie brede weersverzekering aanvragen.


Voorwaarden tegemoetkoming
Voor het aanvragen van de subsidie moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: • De aanvrager is een actieve landbouwer

 • De verzekering wordt afgesloten bij een goedgekeurde verzekeraar

 • In de Gecombineerde opgave moet bij de percelen waarvoor men subsidie wil vermeldt worden wie de verzekeraar is

 • De verzekeringspremie is voor 1 november betaald

 • Voor 1 november worden gegevens over de verzekering naar de RVO gestuurd

 • De gewassen worden voor eigen rekening en risico geteeld

 • Men ontvangt geen andere bijdrage van de overheid voor de premie

 • Men heeft het perceel waarvoor een tegemoetkoming wordt aangevraagd in gebruik. De gebruikstitel maakt niet uit.

 • Het perceel ligt in Nederland.Hoogte tegemoetkoming
Aanvragers krijgen maximaal 65% van de verzekeringspremie vergoed. Indien het totale budget overschreden wordt, wordt dit percentage voor alle aanvragers verlaagd.


Overige punten • Men kan er in de Gecombineerde opgave voor kiezen om de premie te laten uitbetalen aan de verzekeraar. Aan de verzekeraar betaalt men dan de verzekeringspremie minus de aangevraagde subsidie.

 • Indien men nog geen verzekering heeft afgesloten, kan men wel alvast subsidie aanvragen. Het is afhankelijk van de verzekeraar tot welk moment er nog een verzekering kan worden afgesloten.


Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Tegemoetkoming premie brede weersverzekering

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief