Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Telefonische intrekking bezwaarschrift niet rechtsgeldig

Donderdag 15 december 2016

De Belastingdienst biedt iedereen die tussen 11 november 2009 en 1 november 2016 een bezwaarschrift uitsluitend telefonisch heeft ingetrokken alsnog de mogelijkheid de behandeling van het bezwaar voort te laten zetten. Men kan hiervoor contact opnemen met de Belastingtelefoon.

Volgens de Algemene wet bestuursrecht moet een bezwaarschrift in beginsel schriftelijk worden ingetrokken, maar intrekking kan tijdens het horen ook mondeling geschieden. Volgens jurisprudentie kan echter een telefonisch contact tussen de bezwaarmaker en de Belastingdienst niet als horen worden aangemerkt. Een intrekking tijdens een telefonisch contact is daarom niet rechtsgeldig, ook niet als de Belastingdienst hiervan een schriftelijke bevestiging heeft gestuurd.

De Belastingdienst hanteerde sinds 2009 de zogenoemde ‘bellen bij bezwaar’ methode om de burger beter te betrekken in het bezwaarproces. Het zoeken van telefonisch contact moest bijdragen aan het snel oplossen van geschillen.

Sinds begin november 2016 heeft de Belastingdienst haar werkwijze weer in overeenstemming met de Algemene wet bestuursrecht gebracht.

Bovengenoemde regelgeving geldt niet alleen voor de Belastingdienst, maar ook voor andere bestuursorganen (bijv. RVO).

 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Telefonische intrekking bezwaarschrift niet rechtsgeldig

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief