Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Telefonische intrekking bezwaarschrift niet rechtsgeldig

Donderdag 15 december 2016

De Belastingdienst biedt iedereen die tussen 11 november 2009 en 1 november 2016 een bezwaarschrift uitsluitend telefonisch heeft ingetrokken alsnog de mogelijkheid de behandeling van het bezwaar voort te laten zetten. Men kan hiervoor contact opnemen met de Belastingtelefoon.

Volgens de Algemene wet bestuursrecht moet een bezwaarschrift in beginsel schriftelijk worden ingetrokken, maar intrekking kan tijdens het horen ook mondeling geschieden. Volgens jurisprudentie kan echter een telefonisch contact tussen de bezwaarmaker en de Belastingdienst niet als horen worden aangemerkt. Een intrekking tijdens een telefonisch contact is daarom niet rechtsgeldig, ook niet als de Belastingdienst hiervan een schriftelijke bevestiging heeft gestuurd.

De Belastingdienst hanteerde sinds 2009 de zogenoemde ‘bellen bij bezwaar’ methode om de burger beter te betrekken in het bezwaarproces. Het zoeken van telefonisch contact moest bijdragen aan het snel oplossen van geschillen.

Sinds begin november 2016 heeft de Belastingdienst haar werkwijze weer in overeenstemming met de Algemene wet bestuursrecht gebracht.

Bovengenoemde regelgeving geldt niet alleen voor de Belastingdienst, maar ook voor andere bestuursorganen (bijv. RVO).

 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Telefonische intrekking bezwaarschrift niet rechtsgeldig

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief