Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Terechte korting Investeringssubsidie jonge landbouwers

Donderdag 24 augustus 2017

Een jonge landbouwer vraagt vaststelling van zijn investeringssubsidie voor een investering ter grootte van bijna € 100.000 in onder andere een potstal voor vleesvee (een subsidiebedrag van € 25.000). Na een controle streept RVO de contante betalingen en de gemaakte kosten voor sloop en asbestsanering weg.


Uiteindelijk keurt RVO een investering van ruim € 59.000 goed.


Omdat dit leidt tot een afwijking waarop een sanctie van toepassing is wordt het verminderde bedrag (ruim € 9.000) nogmaals in mindering op het subsidiebedrag gebracht. Uiteindelijke krijgt de jonge landbouwer een toekenning van € 5.169.


De jonge landbouwer is het hier niet mee eens. Hij vindt dat slopen noodzakelijk is voor nieuwbouw en dat de contante betalingen een gevolg zijn de moeilijkheden met het verkrijgen van een financiering, maar wel aantoonbaar en zichtbaar in het project verwerkt.


Het College leest in de Regeling dat alleen de kosten voor de bouw, verwerving, inrichting of verbetering van onroerende zaken in aanmerking komen voor subsidie. De sloopkosten komen niet in aanmerking voor subsidie.


Ook de investeringen die moeten blijken uit contante betalingen zijn niet voldoende onderbouwd. Daarom heeft de jonge landbouwer niet voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichting om de door hem verrichte contante betalingen te staven met bewijsstukken van de betaling of met stukken met een vergelijkbare bewijskracht en heeft RVO de kosten die appellant contant heeft betaald terecht niet in de vaststelling betrokken. De verlaging van de subsidie en de korting daarop zijn terecht toegepast. Het beroep is ongegrond.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Terechte korting Investeringssubsidie jonge landbouwers

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief