Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Terechte korting Investeringssubsidie jonge landbouwers

Donderdag 24 augustus 2017

Een jonge landbouwer vraagt vaststelling van zijn investeringssubsidie voor een investering ter grootte van bijna € 100.000 in onder andere een potstal voor vleesvee (een subsidiebedrag van € 25.000). Na een controle streept RVO de contante betalingen en de gemaakte kosten voor sloop en asbestsanering weg.


Uiteindelijk keurt RVO een investering van ruim € 59.000 goed.


Omdat dit leidt tot een afwijking waarop een sanctie van toepassing is wordt het verminderde bedrag (ruim € 9.000) nogmaals in mindering op het subsidiebedrag gebracht. Uiteindelijke krijgt de jonge landbouwer een toekenning van € 5.169.


De jonge landbouwer is het hier niet mee eens. Hij vindt dat slopen noodzakelijk is voor nieuwbouw en dat de contante betalingen een gevolg zijn de moeilijkheden met het verkrijgen van een financiering, maar wel aantoonbaar en zichtbaar in het project verwerkt.


Het College leest in de Regeling dat alleen de kosten voor de bouw, verwerving, inrichting of verbetering van onroerende zaken in aanmerking komen voor subsidie. De sloopkosten komen niet in aanmerking voor subsidie.


Ook de investeringen die moeten blijken uit contante betalingen zijn niet voldoende onderbouwd. Daarom heeft de jonge landbouwer niet voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichting om de door hem verrichte contante betalingen te staven met bewijsstukken van de betaling of met stukken met een vergelijkbare bewijskracht en heeft RVO de kosten die appellant contant heeft betaald terecht niet in de vaststelling betrokken. De verlaging van de subsidie en de korting daarop zijn terecht toegepast. Het beroep is ongegrond.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Terechte korting Investeringssubsidie jonge landbouwers

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief