Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Teruggave omzetbelasting bij oninbare facturen?

Woensdag 17 juni 2015

Elke ondernemer krijgt vandaag de dag wel eens te maken met trager betalende afnemers. Vervelend! Maar echt vervelend wordt het pas wanneer uw afnemer niet meer kan betalen en uiteindelijk in een faillissement terecht komt. Wat dan?

De eerste stap die u neemt is uw vordering indienen bij de curator. In afwachting van een eventuele betaling – afhankelijk van wat er in de boedel achterblijft - is het ook raadzaam om de reeds afgedragen omzetbelasting terug te vragen bij de Belastingdienst.

Helaas kunt u uw reeds betaalde omzetbelasting niet terugvragen in uw reguliere omzetbelastingaangifte. Evenmin is het toegestaan om een creditfactuur te doen toekomen aan uw ‘niet betalende’ afnemer. Dit omdat, volgens een onlangs gedane rechtelijke uitspraak, de gefailleerde afnemer de BTW van de creditfactuur niet meer zal indienen bij de Belastingdienst.

Met een verklaring van de curator in de hand, kunt u bij de Belastingdienst in een afzonderlijke brief verzoeken om teruggaaf van omzetbelasting. U doet er dan ook verstandig aan om bewijsstukken mee te sturen van de verzonden herinneringen, aanmaningen of mogelijk brieven van een ingeschakeld incassobureau. Het is ook mogelijk om zonder curator de omzetbelasting van niet-betaalde facturen terug te vragen, zolang maar duidelijk blijkt dat ondanks de nodige inspanningen de uitgereikte factuur niet wordt voldaan. De deadline voor dergelijk verzoek verloopt wanneer de factuur is verjaard. U heeft over het algemeen dus een aantal jaren de tijd om dergelijk verzoek in te dienen.

Vanzelfsprekend kunt u ook altijd terecht bij uw vaste contactpersoon van OOvB. Dus, heeft u vragen? Wij beantwoorden deze graag!

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief