Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Teruggave omzetbelasting bij oninbare facturen?

Woensdag 17 juni 2015

Elke ondernemer krijgt vandaag de dag wel eens te maken met trager betalende afnemers. Vervelend! Maar echt vervelend wordt het pas wanneer uw afnemer niet meer kan betalen en uiteindelijk in een faillissement terecht komt. Wat dan?

De eerste stap die u neemt is uw vordering indienen bij de curator. In afwachting van een eventuele betaling – afhankelijk van wat er in de boedel achterblijft - is het ook raadzaam om de reeds afgedragen omzetbelasting terug te vragen bij de Belastingdienst.

Helaas kunt u uw reeds betaalde omzetbelasting niet terugvragen in uw reguliere omzetbelastingaangifte. Evenmin is het toegestaan om een creditfactuur te doen toekomen aan uw ‘niet betalende’ afnemer. Dit omdat, volgens een onlangs gedane rechtelijke uitspraak, de gefailleerde afnemer de BTW van de creditfactuur niet meer zal indienen bij de Belastingdienst.

Met een verklaring van de curator in de hand, kunt u bij de Belastingdienst in een afzonderlijke brief verzoeken om teruggaaf van omzetbelasting. U doet er dan ook verstandig aan om bewijsstukken mee te sturen van de verzonden herinneringen, aanmaningen of mogelijk brieven van een ingeschakeld incassobureau. Het is ook mogelijk om zonder curator de omzetbelasting van niet-betaalde facturen terug te vragen, zolang maar duidelijk blijkt dat ondanks de nodige inspanningen de uitgereikte factuur niet wordt voldaan. De deadline voor dergelijk verzoek verloopt wanneer de factuur is verjaard. U heeft over het algemeen dus een aantal jaren de tijd om dergelijk verzoek in te dienen.

Vanzelfsprekend kunt u ook altijd terecht bij uw vaste contactpersoon van OOvB. Dus, heeft u vragen? Wij beantwoorden deze graag!

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief