Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Teruggave omzetbelasting bij oninbare facturen?

Woensdag 17 juni 2015

Elke ondernemer krijgt vandaag de dag wel eens te maken met trager betalende afnemers. Vervelend! Maar echt vervelend wordt het pas wanneer uw afnemer niet meer kan betalen en uiteindelijk in een faillissement terecht komt. Wat dan?

De eerste stap die u neemt is uw vordering indienen bij de curator. In afwachting van een eventuele betaling – afhankelijk van wat er in de boedel achterblijft - is het ook raadzaam om de reeds afgedragen omzetbelasting terug te vragen bij de Belastingdienst.

Helaas kunt u uw reeds betaalde omzetbelasting niet terugvragen in uw reguliere omzetbelastingaangifte. Evenmin is het toegestaan om een creditfactuur te doen toekomen aan uw ‘niet betalende’ afnemer. Dit omdat, volgens een onlangs gedane rechtelijke uitspraak, de gefailleerde afnemer de BTW van de creditfactuur niet meer zal indienen bij de Belastingdienst.

Met een verklaring van de curator in de hand, kunt u bij de Belastingdienst in een afzonderlijke brief verzoeken om teruggaaf van omzetbelasting. U doet er dan ook verstandig aan om bewijsstukken mee te sturen van de verzonden herinneringen, aanmaningen of mogelijk brieven van een ingeschakeld incassobureau. Het is ook mogelijk om zonder curator de omzetbelasting van niet-betaalde facturen terug te vragen, zolang maar duidelijk blijkt dat ondanks de nodige inspanningen de uitgereikte factuur niet wordt voldaan. De deadline voor dergelijk verzoek verloopt wanneer de factuur is verjaard. U heeft over het algemeen dus een aantal jaren de tijd om dergelijk verzoek in te dienen.

Vanzelfsprekend kunt u ook altijd terecht bij uw vaste contactpersoon van OOvB. Dus, heeft u vragen? Wij beantwoorden deze graag!

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief