Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Testament verdient de nodige aandacht!

Donderdag 22 december 2016

Voor zowel de particulier als de ondernemer/dga is het raadzaam om tijdig na te denken over het (laten) opstellen van een testament.Wanneer u namelijk geen testament heeft dan krijgt u te maken met het staatstestament. Dit houdt in dat de overheid gaat bepalen hoe uw vermogen wordt verdeeld onder uw erfgenamen. Los van het feit dat u hiermee niet altijd op een optimale wijze de eventueel verschuldigde erfbelasting reduceert of uitstelt, ook kan de beschikkingsmacht over geld, goederen en rechten bij anderen komen te liggen dan u zou wensen.U kunt bijvoorbeeld uw kleinkinderen tot erfgenaam benoemen of uw partner extra toe bedelen als uitgangspunt van de verzorgingsgedachte.

Vooral voor de ondernemer is een testament van groot belang om de continuïteit van de onderneming te waarborgen. In het testament kan geregeld worden wie de bedrijfsopvolger is of naar wie de aandelen gaan en tegen welke waarden. Evenals de vraag hoe u de fiscale claim (voorlopig) buiten de deur houdt. Verder kunnen er afspraken gemaakt worden over de betaling van de koopsom en wat de consequenties zijn voor de opvolger indien hij binnen een bepaalde termijn de onderneming verkoopt of overdraagt. Met een testament kunt u mogelijk voorkomen dat er oneenigheid ontstaat binnen de familie over wie het bedrijf mag voortzetten en onder welke condities.

En wilt u de afwikkeling van uw nalatenschap laten uitvoeren door iemand die u volledig vertrouwt? Benoem dan een executeur in uw testament.U bepaalt welke bevoegheden deze krijgt, deze kan onder meer de belangen van de kinderen behartigen of de voortzetter van het bedrijf adviseren .Ook kan deze tijdelijk de leiding van het bedrijf overnemen wanneer er bijvoorbeeld nog minderjarige kinderen zijn of de beoogde opvolger nog niet “klaar” is om het bedrijf voort te zetten.

Momenteel is het testament met de quasi-wettelijke verdeling de manier om uw wilsbeschikking zowel juridisch als fiscaal te optimaliseren.Bij deze variant kan optimaal gebruik gemaakt worden van de geldende vrijstellingen voor partner, kinderen en kleinkinderen en wordt de positie van de partner optimaal gewaarborgd.

Heeft u al een testament? Laat deze dan beoordelen door uw belastingadviseur, de wetgeving is al enkele malen gewijzigd, zodat de mogelijkheid aanwezig is dat uw testament niet optimaal voldoet aan uw wensen en situatie.

Misschien is bovenstaande voor u een aanleiding om uw licht hierover te laten schijnen in deze donkere dagen met kerstmis.

Tip: Voordat u uw testament laat wijzigen, kijk dan ook even naar uw huwelijkse voorwaarden.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief