Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Tijdig klagen!

Woensdag 20 mei 2015

In juridische procedures wordt steeds vaker een beroep gedaan op schending van de klachtplicht. Maar wat is dat nu precies?

Als koper van een product of afnemer van een dienst heeft u een klachtplicht als de geleverde prestatie gebrekkig is. De wet (art. 6:89 BW) verplicht u namelijk dat u binnen bekwame tijd nadat u bekend bent geworden met de gebrekkige prestatie moet protesteren bij de leverancier. Indien u daaraan niet voldoet, dan komen al uw rechten te vervallen. Dat geldt evenzeer voor u als zakelijk afnemer.

De gedachte van de wetgever bij deze klachtplicht is dat de leverancier daarmee wordt beschermd tegen claims die moeilijk zijn te betwisten als er een lange termijn is verstreken tussen het ontdekken van de gebreken en het klagen daarover. Daarnaast kan het tijdig klagen belangrijk zijn, zodat eventueel meer schade kan worden voorkomen.

U vraagt zich nu natuurlijk af: wat is tijdig? Daarop is helaas geen eenduidig antwoord. Er zal naar alle omstandigheden van het geval gekeken moeten worden. Daaronder wordt bijvoorbeeld begrepen de ernst van de tekortkoming en het antwoord op de vraag of de verkoper in zijn belangen is geschaad door de lengte van de in acht genomen klachttermijn. Er vindt dus ook een belangenafweging plaats. De klachttermijn kan als gevolg daarvan per geval variëren.

De klacht kunt u op alle mogelijke manieren uiten, zolang u maar kunt aantonen dat u geprotesteerd hebt. Uit de rechtspraak volgt verder dat u niet alleen kan volstaan met een mededeling, maar dat u de leverancier ook van de aard en omvang van het gebrek op de hoogte moet brengen.

Andersom geldt het natuurlijk ook voor u als zakelijk leverancier. Uw afnemers zullen op tijd moeten klagen, anders kunt u zelf een beroep doen op genoemde regelgeving.

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief