Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Tijdig klagen!

Woensdag 20 mei 2015

In juridische procedures wordt steeds vaker een beroep gedaan op schending van de klachtplicht. Maar wat is dat nu precies?

Als koper van een product of afnemer van een dienst heeft u een klachtplicht als de geleverde prestatie gebrekkig is. De wet (art. 6:89 BW) verplicht u namelijk dat u binnen bekwame tijd nadat u bekend bent geworden met de gebrekkige prestatie moet protesteren bij de leverancier. Indien u daaraan niet voldoet, dan komen al uw rechten te vervallen. Dat geldt evenzeer voor u als zakelijk afnemer.

De gedachte van de wetgever bij deze klachtplicht is dat de leverancier daarmee wordt beschermd tegen claims die moeilijk zijn te betwisten als er een lange termijn is verstreken tussen het ontdekken van de gebreken en het klagen daarover. Daarnaast kan het tijdig klagen belangrijk zijn, zodat eventueel meer schade kan worden voorkomen.

U vraagt zich nu natuurlijk af: wat is tijdig? Daarop is helaas geen eenduidig antwoord. Er zal naar alle omstandigheden van het geval gekeken moeten worden. Daaronder wordt bijvoorbeeld begrepen de ernst van de tekortkoming en het antwoord op de vraag of de verkoper in zijn belangen is geschaad door de lengte van de in acht genomen klachttermijn. Er vindt dus ook een belangenafweging plaats. De klachttermijn kan als gevolg daarvan per geval variëren.

De klacht kunt u op alle mogelijke manieren uiten, zolang u maar kunt aantonen dat u geprotesteerd hebt. Uit de rechtspraak volgt verder dat u niet alleen kan volstaan met een mededeling, maar dat u de leverancier ook van de aard en omvang van het gebrek op de hoogte moet brengen.

Andersom geldt het natuurlijk ook voor u als zakelijk leverancier. Uw afnemers zullen op tijd moeten klagen, anders kunt u zelf een beroep doen op genoemde regelgeving.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief