Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Toepassing BEX niet altijd mogelijk bij veel overige graasdieren

Woensdag 02 augustus 2017

Melkveebedrijven mogen de mestproductie ook berekenen op basis van de Bedrijfs Specifeke Excretie (BEX). Op veel melkbedrijven zijn ook andere graasdieren aanwezig (bijvoorbeeld schapen, zoogkoeien of rosékalveren). Hiervoor zijn correctiefactoren in de BEX-berekening opgenomen, die de geschatte voeropname van de overige graasdieren uit de berekening van het voerrantsoen halen. Bij een groot aantal overige graasdieren wordt de BEX-berekening echter onnauwkeurig. Daarom mag BEX alleen worden toegepast als de forfaitaire fosfaatproductie van het melkvee (melkkoeien en jongvee, diercategorieën 100, 101 en 102) groter is dan 75% van de totale fosfaatproductie.


Indien de fosfaatproductie van het melkvee kleiner is dan 75% mag BEX toch worden toegepast als voor de diercategorieën melkvee de voerstromen (dus ook de voeropslagen) administratief en aantoonbaar gescheiden zijn van die voor de andere categorieën graasdieren op het bedrijf. Wordt bijvoorbeeld maïs gevoerd aan zowel het melkvee als de rosékalveren, dan moeten hiervoor aparte kuilen aangelegd worden.

Indien men naast het melkvee ook staldieren houdt, zullen de voerstromen ook volledig gescheiden gehouden moeten worden. Praktisch gezien zal dit alleen van toepassing zijn, indien er ook ruwvoer aan de staldieren wordt gevoerd.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Toepassing BEX niet altijd mogelijk bij veel overige graasdieren

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief