Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Toepassing BEX niet altijd mogelijk bij veel overige graasdieren

Woensdag 02 augustus 2017

Melkveebedrijven mogen de mestproductie ook berekenen op basis van de Bedrijfs Specifeke Excretie (BEX). Op veel melkbedrijven zijn ook andere graasdieren aanwezig (bijvoorbeeld schapen, zoogkoeien of rosékalveren). Hiervoor zijn correctiefactoren in de BEX-berekening opgenomen, die de geschatte voeropname van de overige graasdieren uit de berekening van het voerrantsoen halen. Bij een groot aantal overige graasdieren wordt de BEX-berekening echter onnauwkeurig. Daarom mag BEX alleen worden toegepast als de forfaitaire fosfaatproductie van het melkvee (melkkoeien en jongvee, diercategorieën 100, 101 en 102) groter is dan 75% van de totale fosfaatproductie.


Indien de fosfaatproductie van het melkvee kleiner is dan 75% mag BEX toch worden toegepast als voor de diercategorieën melkvee de voerstromen (dus ook de voeropslagen) administratief en aantoonbaar gescheiden zijn van die voor de andere categorieën graasdieren op het bedrijf. Wordt bijvoorbeeld maïs gevoerd aan zowel het melkvee als de rosékalveren, dan moeten hiervoor aparte kuilen aangelegd worden.

Indien men naast het melkvee ook staldieren houdt, zullen de voerstromen ook volledig gescheiden gehouden moeten worden. Praktisch gezien zal dit alleen van toepassing zijn, indien er ook ruwvoer aan de staldieren wordt gevoerd.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Toepassing BEX niet altijd mogelijk bij veel overige graasdieren

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief