Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Toeslag jonge landbouwers en Nationale Reserve

Donderdag 28 mei 2015


Bij de Gecombineerde opgave kunnen jonge landbouwers zowel een beroep doen op de toeslag voor jonge landbouwers als op een aanvraag uit de Nationale Reserve. De definitieve voorwaarden voor beide regelingen zijn medio mei in een beleidsregel gepubliceerd.


Toeslag jonge landbouwers
Jonge landbouwers kunnen een extra betaling bovenop de waarde van een betalingsrecht verkrijgen. De extra betaling bedraagt ca. € 50 per hectare over maximaal 90 betalingsrechten. De toeslag wordt over maximaal 5 jaar uitgekeerd, gerekend vanaf het moment van vestiging.


Nationale reserve
Jonge landbouwers kunnen ook een beroep doen op de Nationale reserve. Deze reserve is niet alleen bedoeld voor bedrijven zonder referentiewaarde, maar ook voor bedrijven met een lage referentiewaarde. Rechten uit de Nationale Reserve hebben een waarde van circa 280 euro (basispremie), waar bovenop nog de vergroeningspremie en de premie voor jonge landbouwers kan worden uitbetaald. Voor bedrijven met een referentiewaarde hoger dan 420 euro per hectare is een beroep op de Nationale Reserve niet aantrekkelijk.


Zeggenschap
Ook jonge landbouwers in een samenwerkingsverband (bijv. een maatschap of vennootschap onder firma) of rechtspersoon kunnen voor beide regelingen in aanmerking komen. In dat geval moet de jonge landbouwer langdurige zeggenschap binnen het landbouwbedrijf uitoefenen op het gebied van beheer, voordelen en de financiële risico’s.


Er is sprake van zeggenschap als de jonge landbouwer:
• ten minste blokkerende zeggenschap heeft in ondernemingsbeslissingen met een financieel belang van meer dan € 25.000, en;
• ten minste belast is met de dagelijkse bedrijfsvoering.


De ingangsdatum van de zeggenschap haalt de RVO uit de registratie van de Kamer van Koophandel. Het is mogelijk om met bewijsstukken aan te tonen dat de feitelijke ingangsdatum op een latere datum lag, bijvoorbeeld vanwege het volgen van een dagopleiding of een baan buitenshuis.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Toeslag jonge landbouwers en Nationale Reserve

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief