Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Toeslag jonge landbouwers en Nationale Reserve

Donderdag 28 mei 2015


Bij de Gecombineerde opgave kunnen jonge landbouwers zowel een beroep doen op de toeslag voor jonge landbouwers als op een aanvraag uit de Nationale Reserve. De definitieve voorwaarden voor beide regelingen zijn medio mei in een beleidsregel gepubliceerd.


Toeslag jonge landbouwers
Jonge landbouwers kunnen een extra betaling bovenop de waarde van een betalingsrecht verkrijgen. De extra betaling bedraagt ca. € 50 per hectare over maximaal 90 betalingsrechten. De toeslag wordt over maximaal 5 jaar uitgekeerd, gerekend vanaf het moment van vestiging.


Nationale reserve
Jonge landbouwers kunnen ook een beroep doen op de Nationale reserve. Deze reserve is niet alleen bedoeld voor bedrijven zonder referentiewaarde, maar ook voor bedrijven met een lage referentiewaarde. Rechten uit de Nationale Reserve hebben een waarde van circa 280 euro (basispremie), waar bovenop nog de vergroeningspremie en de premie voor jonge landbouwers kan worden uitbetaald. Voor bedrijven met een referentiewaarde hoger dan 420 euro per hectare is een beroep op de Nationale Reserve niet aantrekkelijk.


Zeggenschap
Ook jonge landbouwers in een samenwerkingsverband (bijv. een maatschap of vennootschap onder firma) of rechtspersoon kunnen voor beide regelingen in aanmerking komen. In dat geval moet de jonge landbouwer langdurige zeggenschap binnen het landbouwbedrijf uitoefenen op het gebied van beheer, voordelen en de financiële risico’s.


Er is sprake van zeggenschap als de jonge landbouwer:
• ten minste blokkerende zeggenschap heeft in ondernemingsbeslissingen met een financieel belang van meer dan € 25.000, en;
• ten minste belast is met de dagelijkse bedrijfsvoering.


De ingangsdatum van de zeggenschap haalt de RVO uit de registratie van de Kamer van Koophandel. Het is mogelijk om met bewijsstukken aan te tonen dat de feitelijke ingangsdatum op een latere datum lag, bijvoorbeeld vanwege het volgen van een dagopleiding of een baan buitenshuis.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Toeslag jonge landbouwers en Nationale Reserve

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief