Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Toeslagen 2015 verkeerd berekend

Woensdag 16 november 2016

De Belastingdienst heeft verkeerde definitieve berekeningen uitgestuurd voor de toeslagen van 2015. Het gaat om de berichten die zijn verzonden met een datum van 18 november 2016. De dienst gaat een brief sturen met meer informatie en gaat de toeslag opnieuw definitief berekenen.

Foutieve berekening

De Belastingdienst meldt het volgende: ‘Bij een nog onbekend aantal mensen hebben wij de toeslag op basis van verkeerde inkomensgegevens berekend. Als wij vaststellen dat dit voor u geldt, gaan wij uw toeslag opnieuw definitief berekenen. U hoeft zelf niets te doen, wij sturen u binnenkort een brief met meer informatie.’

 

Bron: Belastingdienst

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief