Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Toezegging helpdeskmedewerker baat niet

Maandag 29 juli 2019

RVO weigert de uitbetaling van betalingsrechten omdat de aanvraag te laat is ingediend. De landbouwer is het hier niet mee eens, maar krijgt geen gelijk.


In 2017 dient een landbouwer op 15 mei zijn gecombineerde opgave in en vraagt uitbetaling van zijn betalingsrechten aan. Tijdens het indienen treedt er een storing op. Daarom belt hij RVO met de vraag hoe nu verder? Hij krijgt het geruststellende antwoord dat de ontvangstbevestigingen later worden verzonden. Op 19 juni 2017 dient hij de aanvraag veiligheidshalve nogmaals in omdat hij nog steeds geen ontvangstbevestiging heeft gehad.


Nadat RVO zijn aanvraag weigert uit te betalen, omdat hij buiten de kortingsperiode zijn aanvraag heeft ingediend, krijgt hij ook van het College van beroep voor het bedrijfsleven geen gelijk. Het College overweegt dat alleen tijdig ingediende aanvragen voor uitbetaling in aanmerking komen. Ook heeft de landbouwer de storing onvoldoende aangetoond. De landbouwer beroept zich ook het vertrouwensbeginsel; hij had gebeld en kreeg een geruststellend antwoord. Het College oordeelt dat een beroep op het vertrouwensbeginsel niet mag worden aangevoerd tegen een voorwaarde uit de Regeling zelf. Hij had zelf onderzoek moeten doen.


Al met al een voor de landbouwer teleurstellende uitspraak.

Moraal van dit verhaal
Een landbouwer blijft, ondanks de geruststellende woorden van een helpdeskmedewerker van RVO, zelf verantwoordelijk voor het tijdig indienen van zijn gegevens. In gevallen waarin een helpdeskmedewerker een belangrijke toezegging doet is het zaak om deze altijd schriftelijk (bijvoorbeeld per E-mail te bevestigen). Dit laatste zal in dit geval waarschijnlijk ook niet geholpen hebben en zal de eigen verantwoordelijkheid herleven.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Toezegging helpdeskmedewerker baat niet

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief