Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Trends in de groothandel

Dinsdag 13 november 2018

Door de aantrekkende economie en de digitale ontwikkelingen die daar momenteel parallel aan lopen is een aantal ontwikkelingen zichtbaar in de groothandel.

De volgende trends zijn direct zichtbaar:

  1. Stijging van de omzet; de groothandel blijft achter bij andere branches, maar alsnog vindt er inmiddels een stevige groei plaats, zowel qua omzet als qua volumes.
  2. Omzeilen groothandel; een tendens die waarneembaar is is dat de consument de groothandel als tussenschakel probeert te passeren. De consument is mondiger en weet exact hoe de lijntjes lopen. Daar moet op ingespeeld worden door dermate snel en flexibel te kunnen leveren, waardoor de consument dat voordeel niet meer ziet.
  3. 24-uurs economie; de consument is tegenwoordig zo veeleisend dat hetgeen vandaag besteld wordt, morgen in huis moet zijn. De groothandel moet daar op inspelen door snel te kunnen leveren. Dat vergt veel flexibiliteit in de planning.
  4. Automatisering; automatisering ontwikkelt zich in sneltreinvaart en heeft grote invloed op de logistiek. Veel werk dat door mensen gedaan werd wordt vervangen door robots. Na flinke investeringen levert dat veel op: er kan snel geschakeld worden en de afhankelijkheid van personeel wordt minder. Met behulp van big data kunnen interesses van afnemers beter voorspeld worden. Mobiel dataverkeer neemt sterk toe. Consumenten gebruiken smart devices voor het bestellen van producten. Dat geldt niet alleen voor de uiteindelijke afnemers, maar ook voor de tussenhandel. Verschillende systemen moeten aan elkaar gekoppeld zijn of in ieder geval eenvoudig gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. Door middel van kunstmatige intelligentie kan het gedrag van afnemers voorspeld gaan worden, zonder dat daar mensen aan te pas komen.
  5. Circulaire economie; er ligt een mooie uitdaging voor de groothandel in het doorontwikkelen van de circulaire economie. Door zijn centrale rol is de groothandelaar in de positie om ervoor te zorgen dat grondstoffen, materialen en producten een tweede leven krijgen. In de toekomst anders produceren is één manier om dit voor elkaar te krijgen.
  6. Meer internationale handel; de wereld wordt kleiner. Grenzen vervagen. Klanten kijken minder naar herkomst van producten. Het gaat om kwaliteit, snelheid en flexibiliteit.
  7. Krimpende arbeidsmarkt; er zijn steeds minder arbeidskrachten beschikbaar. Dat is enerzijds problematisch gezien de stijgende vraag uit de markt. Anderzijds is het de uitdaging om verregaand te automatiseren. Allereerst zullen de processen geoptimaliseerd moeten worden.

Kortom: Er is voldoende uitdaging voor de groothandel. Door efficiënt gebruik te maken van mens en machine is (sterke) groei goed te realiseren. Zorg er voor dat je op de hoogte bent en blijft van technologische ontwikkelingen.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief