Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Trends in de groothandel

Dinsdag 13 november 2018

Door de aantrekkende economie en de digitale ontwikkelingen die daar momenteel parallel aan lopen is een aantal ontwikkelingen zichtbaar in de groothandel.

De volgende trends zijn direct zichtbaar:

  1. Stijging van de omzet; de groothandel blijft achter bij andere branches, maar alsnog vindt er inmiddels een stevige groei plaats, zowel qua omzet als qua volumes.
  2. Omzeilen groothandel; een tendens die waarneembaar is is dat de consument de groothandel als tussenschakel probeert te passeren. De consument is mondiger en weet exact hoe de lijntjes lopen. Daar moet op ingespeeld worden door dermate snel en flexibel te kunnen leveren, waardoor de consument dat voordeel niet meer ziet.
  3. 24-uurs economie; de consument is tegenwoordig zo veeleisend dat hetgeen vandaag besteld wordt, morgen in huis moet zijn. De groothandel moet daar op inspelen door snel te kunnen leveren. Dat vergt veel flexibiliteit in de planning.
  4. Automatisering; automatisering ontwikkelt zich in sneltreinvaart en heeft grote invloed op de logistiek. Veel werk dat door mensen gedaan werd wordt vervangen door robots. Na flinke investeringen levert dat veel op: er kan snel geschakeld worden en de afhankelijkheid van personeel wordt minder. Met behulp van big data kunnen interesses van afnemers beter voorspeld worden. Mobiel dataverkeer neemt sterk toe. Consumenten gebruiken smart devices voor het bestellen van producten. Dat geldt niet alleen voor de uiteindelijke afnemers, maar ook voor de tussenhandel. Verschillende systemen moeten aan elkaar gekoppeld zijn of in ieder geval eenvoudig gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. Door middel van kunstmatige intelligentie kan het gedrag van afnemers voorspeld gaan worden, zonder dat daar mensen aan te pas komen.
  5. Circulaire economie; er ligt een mooie uitdaging voor de groothandel in het doorontwikkelen van de circulaire economie. Door zijn centrale rol is de groothandelaar in de positie om ervoor te zorgen dat grondstoffen, materialen en producten een tweede leven krijgen. In de toekomst anders produceren is één manier om dit voor elkaar te krijgen.
  6. Meer internationale handel; de wereld wordt kleiner. Grenzen vervagen. Klanten kijken minder naar herkomst van producten. Het gaat om kwaliteit, snelheid en flexibiliteit.
  7. Krimpende arbeidsmarkt; er zijn steeds minder arbeidskrachten beschikbaar. Dat is enerzijds problematisch gezien de stijgende vraag uit de markt. Anderzijds is het de uitdaging om verregaand te automatiseren. Allereerst zullen de processen geoptimaliseerd moeten worden.

Kortom: Er is voldoende uitdaging voor de groothandel. Door efficiënt gebruik te maken van mens en machine is (sterke) groei goed te realiseren. Zorg er voor dat je op de hoogte bent en blijft van technologische ontwikkelingen.

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief