Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Trends in de groothandel

Dinsdag 13 november 2018

Door de aantrekkende economie en de digitale ontwikkelingen die daar momenteel parallel aan lopen is een aantal ontwikkelingen zichtbaar in de groothandel.

De volgende trends zijn direct zichtbaar:

  1. Stijging van de omzet; de groothandel blijft achter bij andere branches, maar alsnog vindt er inmiddels een stevige groei plaats, zowel qua omzet als qua volumes.
  2. Omzeilen groothandel; een tendens die waarneembaar is is dat de consument de groothandel als tussenschakel probeert te passeren. De consument is mondiger en weet exact hoe de lijntjes lopen. Daar moet op ingespeeld worden door dermate snel en flexibel te kunnen leveren, waardoor de consument dat voordeel niet meer ziet.
  3. 24-uurs economie; de consument is tegenwoordig zo veeleisend dat hetgeen vandaag besteld wordt, morgen in huis moet zijn. De groothandel moet daar op inspelen door snel te kunnen leveren. Dat vergt veel flexibiliteit in de planning.
  4. Automatisering; automatisering ontwikkelt zich in sneltreinvaart en heeft grote invloed op de logistiek. Veel werk dat door mensen gedaan werd wordt vervangen door robots. Na flinke investeringen levert dat veel op: er kan snel geschakeld worden en de afhankelijkheid van personeel wordt minder. Met behulp van big data kunnen interesses van afnemers beter voorspeld worden. Mobiel dataverkeer neemt sterk toe. Consumenten gebruiken smart devices voor het bestellen van producten. Dat geldt niet alleen voor de uiteindelijke afnemers, maar ook voor de tussenhandel. Verschillende systemen moeten aan elkaar gekoppeld zijn of in ieder geval eenvoudig gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. Door middel van kunstmatige intelligentie kan het gedrag van afnemers voorspeld gaan worden, zonder dat daar mensen aan te pas komen.
  5. Circulaire economie; er ligt een mooie uitdaging voor de groothandel in het doorontwikkelen van de circulaire economie. Door zijn centrale rol is de groothandelaar in de positie om ervoor te zorgen dat grondstoffen, materialen en producten een tweede leven krijgen. In de toekomst anders produceren is één manier om dit voor elkaar te krijgen.
  6. Meer internationale handel; de wereld wordt kleiner. Grenzen vervagen. Klanten kijken minder naar herkomst van producten. Het gaat om kwaliteit, snelheid en flexibiliteit.
  7. Krimpende arbeidsmarkt; er zijn steeds minder arbeidskrachten beschikbaar. Dat is enerzijds problematisch gezien de stijgende vraag uit de markt. Anderzijds is het de uitdaging om verregaand te automatiseren. Allereerst zullen de processen geoptimaliseerd moeten worden.

Kortom: Er is voldoende uitdaging voor de groothandel. Door efficiënt gebruik te maken van mens en machine is (sterke) groei goed te realiseren. Zorg er voor dat je op de hoogte bent en blijft van technologische ontwikkelingen.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief