Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Trends in financieringen

Donderdag 15 februari 2018

Veel ondernemers hebben nog altijd een nasmaak over het starre financieringsgedrag dat banken hebben getoond tijdens de afgelopen crisis. Toch bestaat 90% van alle financieringen uit bancaire kredieten.

Zo’n 25% van ondernemers met een financieringsbehoefte vangt bot bij een bank en is aangewezen op een alternatieve financieringsvorm. Wellicht is het ook goed voor u te weten welke alternatieve financieringsvormen het meest populair zijn.

Business Angels
Business Angels zijn meestal vermogende privé personen die investeren in startende ondernemingen. Hun motief is zakelijk en ze investeren vaak omdat ze een betrokkenheid hebben met het idee en/of de ondernemer. Het gaat meestal om bedragen tot maximaal enkele tonnen, in de vorm van een lening of aandelenkapitaal. Als beginnend ondernemer kan dit heel aantrekkelijk zijn omdat investerende Angels vaak een groot netwerk hebben.

Factoring
Deze vorm van alternatieve financiering kan interessant zijn wanneer er weliswaar een serieuze omzet aanwezig is, maar wanneer lang gewacht dient te worden op betalingen van afnemers. In dit geval neemt een factoringmaatschappij het debiteurenbeheer over, en zorgt zij voor een snelle betaling. Hiermee blijft het werkkapitaal op niveau.

Kredietunies
Net zoals een bank, richt een kredietunie zich op het verstrekken van kredieten. In tegenstelling tot banken, zijn kredietunies vaak opgezet zonder winstoogmerk en ook met het duidelijke doel om kredieten te verstrekken aan ‘mede’ ondernemers. Meestal wordt aan de verstrekking van een krediet ook een coach gekoppeld.

Subsidies
Er zijn tal van instanties die erop gericht zijn om subsidies te verstrekken. Natuurlijk zijn er strenge voorwaarden aan verbonden (innovaties, werkgelegenheid scheppend). Maar het kan zomaar zijn dat uw bedrijf in aanmerking komt. Vraag het na bij uw relatiebeheerder van OOvB, of raadpleeg een subsidieadviseur.

Crowdfunding
Hoewel crowdfunding in eerste instantie vooral weggelegd leek voor hippe startups, lijkt het erop dat tal van crowdfundingplatforms nu ook aandacht geven aan een bredere groep bedrijven. Al was het maar omdat vele creatieve startups al snel de handdoek in de ring moesten gooien. Wat nog wel eens onderschat wordt door ondernemers, is de mate waarin je toch je bedrijf dient te promoten. Onbekend maakt namelijk onbemind.

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief