Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Trends in financieringen

Donderdag 15 februari 2018

Veel ondernemers hebben nog altijd een nasmaak over het starre financieringsgedrag dat banken hebben getoond tijdens de afgelopen crisis. Toch bestaat 90% van alle financieringen uit bancaire kredieten.

Zo’n 25% van ondernemers met een financieringsbehoefte vangt bot bij een bank en is aangewezen op een alternatieve financieringsvorm. Wellicht is het ook goed voor u te weten welke alternatieve financieringsvormen het meest populair zijn.

Business Angels
Business Angels zijn meestal vermogende privé personen die investeren in startende ondernemingen. Hun motief is zakelijk en ze investeren vaak omdat ze een betrokkenheid hebben met het idee en/of de ondernemer. Het gaat meestal om bedragen tot maximaal enkele tonnen, in de vorm van een lening of aandelenkapitaal. Als beginnend ondernemer kan dit heel aantrekkelijk zijn omdat investerende Angels vaak een groot netwerk hebben.

Factoring
Deze vorm van alternatieve financiering kan interessant zijn wanneer er weliswaar een serieuze omzet aanwezig is, maar wanneer lang gewacht dient te worden op betalingen van afnemers. In dit geval neemt een factoringmaatschappij het debiteurenbeheer over, en zorgt zij voor een snelle betaling. Hiermee blijft het werkkapitaal op niveau.

Kredietunies
Net zoals een bank, richt een kredietunie zich op het verstrekken van kredieten. In tegenstelling tot banken, zijn kredietunies vaak opgezet zonder winstoogmerk en ook met het duidelijke doel om kredieten te verstrekken aan ‘mede’ ondernemers. Meestal wordt aan de verstrekking van een krediet ook een coach gekoppeld.

Subsidies
Er zijn tal van instanties die erop gericht zijn om subsidies te verstrekken. Natuurlijk zijn er strenge voorwaarden aan verbonden (innovaties, werkgelegenheid scheppend). Maar het kan zomaar zijn dat uw bedrijf in aanmerking komt. Vraag het na bij uw relatiebeheerder van OOvB, of raadpleeg een subsidieadviseur.

Crowdfunding
Hoewel crowdfunding in eerste instantie vooral weggelegd leek voor hippe startups, lijkt het erop dat tal van crowdfundingplatforms nu ook aandacht geven aan een bredere groep bedrijven. Al was het maar omdat vele creatieve startups al snel de handdoek in de ring moesten gooien. Wat nog wel eens onderschat wordt door ondernemers, is de mate waarin je toch je bedrijf dient te promoten. Onbekend maakt namelijk onbemind.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief