Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Trends in financieringen

Donderdag 15 februari 2018

Veel ondernemers hebben nog altijd een nasmaak over het starre financieringsgedrag dat banken hebben getoond tijdens de afgelopen crisis. Toch bestaat 90% van alle financieringen uit bancaire kredieten.

Zo’n 25% van ondernemers met een financieringsbehoefte vangt bot bij een bank en is aangewezen op een alternatieve financieringsvorm. Wellicht is het ook goed voor u te weten welke alternatieve financieringsvormen het meest populair zijn.

Business Angels
Business Angels zijn meestal vermogende privé personen die investeren in startende ondernemingen. Hun motief is zakelijk en ze investeren vaak omdat ze een betrokkenheid hebben met het idee en/of de ondernemer. Het gaat meestal om bedragen tot maximaal enkele tonnen, in de vorm van een lening of aandelenkapitaal. Als beginnend ondernemer kan dit heel aantrekkelijk zijn omdat investerende Angels vaak een groot netwerk hebben.

Factoring
Deze vorm van alternatieve financiering kan interessant zijn wanneer er weliswaar een serieuze omzet aanwezig is, maar wanneer lang gewacht dient te worden op betalingen van afnemers. In dit geval neemt een factoringmaatschappij het debiteurenbeheer over, en zorgt zij voor een snelle betaling. Hiermee blijft het werkkapitaal op niveau.

Kredietunies
Net zoals een bank, richt een kredietunie zich op het verstrekken van kredieten. In tegenstelling tot banken, zijn kredietunies vaak opgezet zonder winstoogmerk en ook met het duidelijke doel om kredieten te verstrekken aan ‘mede’ ondernemers. Meestal wordt aan de verstrekking van een krediet ook een coach gekoppeld.

Subsidies
Er zijn tal van instanties die erop gericht zijn om subsidies te verstrekken. Natuurlijk zijn er strenge voorwaarden aan verbonden (innovaties, werkgelegenheid scheppend). Maar het kan zomaar zijn dat uw bedrijf in aanmerking komt. Vraag het na bij uw relatiebeheerder van OOvB, of raadpleeg een subsidieadviseur.

Crowdfunding
Hoewel crowdfunding in eerste instantie vooral weggelegd leek voor hippe startups, lijkt het erop dat tal van crowdfundingplatforms nu ook aandacht geven aan een bredere groep bedrijven. Al was het maar omdat vele creatieve startups al snel de handdoek in de ring moesten gooien. Wat nog wel eens onderschat wordt door ondernemers, is de mate waarin je toch je bedrijf dient te promoten. Onbekend maakt namelijk onbemind.

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief