Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Tweede Kamer akkoord met invoering fosfaatrechten

Donderdag 08 december 2016

De Tweede Kamer heeft op 6 december ingestemd met de invoering van het stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij. Per 1 januari 2018 krijgen melkveehouders fosfaatrechten toegekend, waarbij direct een korting op de rechten plaatsvindt. Hiermee moet de sector onder het fosfaatplafond blijven.

De behandeling in de Tweede Kamer heeft wel tot een aantal wijzigingen op het wetsvoorstel geleid:  • Grondgebonden bedrijven worden ontzien bij de korting op de rechten. Bedrijven met een klein fosfaatoverschot worden beperkt gekort, tot ze grondgebonden zijn.

  • Er wordt nog gekeken naar de knelgevallenregeling, met name voor bedrijven die op 2 juli 2015 onomkeerbare financiële verplichtingen waren aangegaan en biologische bedrijven die bezig waren met omschakeling.

  • Er komt een regeling voor veehouders die gezamenlijk overeenkomen dat zij fosfaatrechten willen herverdelen vanwege per 2 juli 2015 uitgeschaard vee.

  • De voorwaarden voor het verkrijgen van fosfaatrechten uit de fosfaatbank zullen in een ministeriele regeling worden opgenomen, zodat de Tweede Kamer hierop nog invloed kan uitoefenen.

  • In het wetsvoorstel was de mogelijkheid opgenomen om varkens- en pluimveerechten te kunnen korten. Deze mogelijkheid wordt geschrapt.De Tweede Kamer stemde ook in met de wet grondgebonden groei melkveehouderij. In deze wet wordt nog de mogelijkheid voor het gebruik van voer-mestcontracten opgenomen. Melkveehouders met een fosfaatoverschot mogen dit plaatsen bij andere (akkerbouw)bedrijven binnen een straal van 20 kilometer. Deze mogelijkheid moet nog nader uitgewerkt worden.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Tweede Kamer akkoord met invoering fosfaatrechten

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief