Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Tweede Kamer akkoord met invoering fosfaatrechten

Donderdag 08 december 2016

De Tweede Kamer heeft op 6 december ingestemd met de invoering van het stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij. Per 1 januari 2018 krijgen melkveehouders fosfaatrechten toegekend, waarbij direct een korting op de rechten plaatsvindt. Hiermee moet de sector onder het fosfaatplafond blijven.

De behandeling in de Tweede Kamer heeft wel tot een aantal wijzigingen op het wetsvoorstel geleid:



  • Grondgebonden bedrijven worden ontzien bij de korting op de rechten. Bedrijven met een klein fosfaatoverschot worden beperkt gekort, tot ze grondgebonden zijn.

  • Er wordt nog gekeken naar de knelgevallenregeling, met name voor bedrijven die op 2 juli 2015 onomkeerbare financiële verplichtingen waren aangegaan en biologische bedrijven die bezig waren met omschakeling.

  • Er komt een regeling voor veehouders die gezamenlijk overeenkomen dat zij fosfaatrechten willen herverdelen vanwege per 2 juli 2015 uitgeschaard vee.

  • De voorwaarden voor het verkrijgen van fosfaatrechten uit de fosfaatbank zullen in een ministeriele regeling worden opgenomen, zodat de Tweede Kamer hierop nog invloed kan uitoefenen.

  • In het wetsvoorstel was de mogelijkheid opgenomen om varkens- en pluimveerechten te kunnen korten. Deze mogelijkheid wordt geschrapt.



De Tweede Kamer stemde ook in met de wet grondgebonden groei melkveehouderij. In deze wet wordt nog de mogelijkheid voor het gebruik van voer-mestcontracten opgenomen. Melkveehouders met een fosfaatoverschot mogen dit plaatsen bij andere (akkerbouw)bedrijven binnen een straal van 20 kilometer. Deze mogelijkheid moet nog nader uitgewerkt worden.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Tweede Kamer akkoord met invoering fosfaatrechten

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief