Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Tweede Kamer wijst kentekenplicht tractoren af

Donderdag 15 december 2016

Op 13 december 2016 heeft de Tweede Kamer tegen het wetsvoorstel gestemd, waarin een kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers was geregeld. Deze plicht had op 1 januari 2017 in moeten gaan.

In 2013 had juist de Tweede Kamer verzocht een kentekenplicht in te voeren. Met de kentekenplicht wou het ministerie van Infrastructuur en Milieu ook voldoen aan de Europese APK-plicht voor tractoren. De tractoren konden daarmee worden opgenomen in het bestaande kentekenregister, waardoor de kosten beperkt zouden blijven.

De kentekenplicht zou volgens het ministerie een aanzienlijke verbetering voor de handhaving op snelheid, verzekeringsplicht en APK-plicht betekenen. Ook zou eenvoudig kunnen worden gecontroleerd of een ontheffing voor het gebruik van bepaalde wagen was afgegeven en het gemakkelijker worden gestolen voertuigen op te sporen.


Er zal nu mogelijk een aparte registratie opgezet moeten worden om aan de Europese regelgeving te voldoen. De kosten van een dergelijk systeem kunnen hoger uitvallen. Verder is het de vraag of de snelheidsverhoging tot 40 km/u wel door kan gaan en of snelle trekkers nog wel toegang krijgen tot grotere wegen (rondwegen).

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Tweede Kamer wijst kentekenplicht tractoren af

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief