Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Tweedeling detailhandel

Dinsdag 16 oktober 2018

Het blijkt dat een grote tweedeling is ontstaan tussen succesvolle en niet-succesvolle retailondernemers. Of een ondernemer wel of niet weet te profiteren van het onlinekanaal is hierin bepalend, alsmede het innovatief vermogen van de ondernemer en de locatie van het winkelgebied.

De Nederlandse detailhandel blijft op alle vlakken groeien. De branche profiteert van het herstel op de arbeidsmarkt, de verbeterde koopkracht en het aantrekkende consumentenvertrouwen. Consumenten geven meer geld uit en bovendien zijn binnenlandse factoren die de groei drukten (zoals de haperende woningmarkt) afgezwakt of helemaal verdwenen. Toch is het niet alles goud wat er blinkt. Lang niet alle retailers hebben namelijk het juiste antwoord gevonden op de veranderde consumentenvraag, de opkomst van online winkelen en de toenemende concurrentie. De kloof tussen winnaars en verliezers zal dan ook groter worden. Om succesvol te zijn, zullen detaillisten moeten investeren in vernieuwing, onderscheidend vermogen, samenwerking en ontwikkeling van het personeel.

De detailhandel heeft de afgelopen jaren onvoldoende geïnvesteerd in de ontwikkeling van winkels en formules. Dit komt deels doordat de crisis de vermogens van veel ondernemers heeft uitgehold. Het gevolg is dat niet iedereen de middelen heeft om op de ontwikkelingen in te spelen. Het schort de detaillist hierbij soms ook aan de juiste kennis en kunde. Samenwerking wordt al met al steeds belangrijker. Dit biedt tevens de mogelijkheid om schaal te creëren om nieuwe technologieën te testen en om klantgegevens te delen. Toch zien (te?) weinig ondernemers samenwerking en netwerken als een belangrijke kans. De nadruk ligt veel meer op een efficiëntere manier van werken en de financiële situatie van het bedrijf. Een sterke bedreiging is het verkrijgen van financiering. De investeringsbereidheid is in de branche relatief sterk, maar een gebrek aan financiering kan een kink in de kabel betekenen.

De omzet per fte is voor detaillisten de belangrijkste kritische succesfactor, gevolgd door het aantal gewerkte uren en het percentage aan fysieke omzet. Het percentage aan onlineomzet is voor veel ondernemers belangrijke stuurinformatie. De verwachte investeringsbereidheid is in de detailhandel groter dan bij het mkb als geheel.

 

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief