Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Tweedeling detailhandel

Dinsdag 16 oktober 2018

Het blijkt dat een grote tweedeling is ontstaan tussen succesvolle en niet-succesvolle retailondernemers. Of een ondernemer wel of niet weet te profiteren van het onlinekanaal is hierin bepalend, alsmede het innovatief vermogen van de ondernemer en de locatie van het winkelgebied.

De Nederlandse detailhandel blijft op alle vlakken groeien. De branche profiteert van het herstel op de arbeidsmarkt, de verbeterde koopkracht en het aantrekkende consumentenvertrouwen. Consumenten geven meer geld uit en bovendien zijn binnenlandse factoren die de groei drukten (zoals de haperende woningmarkt) afgezwakt of helemaal verdwenen. Toch is het niet alles goud wat er blinkt. Lang niet alle retailers hebben namelijk het juiste antwoord gevonden op de veranderde consumentenvraag, de opkomst van online winkelen en de toenemende concurrentie. De kloof tussen winnaars en verliezers zal dan ook groter worden. Om succesvol te zijn, zullen detaillisten moeten investeren in vernieuwing, onderscheidend vermogen, samenwerking en ontwikkeling van het personeel.

De detailhandel heeft de afgelopen jaren onvoldoende geïnvesteerd in de ontwikkeling van winkels en formules. Dit komt deels doordat de crisis de vermogens van veel ondernemers heeft uitgehold. Het gevolg is dat niet iedereen de middelen heeft om op de ontwikkelingen in te spelen. Het schort de detaillist hierbij soms ook aan de juiste kennis en kunde. Samenwerking wordt al met al steeds belangrijker. Dit biedt tevens de mogelijkheid om schaal te creëren om nieuwe technologieën te testen en om klantgegevens te delen. Toch zien (te?) weinig ondernemers samenwerking en netwerken als een belangrijke kans. De nadruk ligt veel meer op een efficiëntere manier van werken en de financiële situatie van het bedrijf. Een sterke bedreiging is het verkrijgen van financiering. De investeringsbereidheid is in de branche relatief sterk, maar een gebrek aan financiering kan een kink in de kabel betekenen.

De omzet per fte is voor detaillisten de belangrijkste kritische succesfactor, gevolgd door het aantal gewerkte uren en het percentage aan fysieke omzet. Het percentage aan onlineomzet is voor veel ondernemers belangrijke stuurinformatie. De verwachte investeringsbereidheid is in de detailhandel groter dan bij het mkb als geheel.

 

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief