Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Uitbetaling algemene heffingskorting, hoe zit het ook al weer?

Donderdag 19 november 2015

De uitbetaling van de algemene heffingskorting (ook wel aanrechtgeld genoemd) is in 2001 met de invoering van het nieuwe belastingstelsel ingevoerd. Gezinnen waarbij één van de partners kostwinner is, hadden door de invoering van de heffingskortingen namelijk een fors belastingnadeel. Het belastingvrije bedrag waar hun niet werkende partner recht op had, werd niet meer met hun belastingbedrag verrekend. Om dit nadeel te voorkomen kregen de niet werkende partners recht op uitbetaling van de algemene heffingskorting, mits hun werkende partner voldoende belasting betaald.

Deze uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minstverdiende partner vervalt echter in 2024. Daarom wordt de uitbetaling vanaf 2009 jaarlijks een stukje afgebouwd. Hoe werkt deze afbouw nu precies voor het belastingjaar 2015?

Is de partner die niet of nauwelijks inkomen verdient geboren vóór 1963? Dan geldt een overgangsregeling en blijft het recht op uitbetaling van de hele heffingskorting (ter grootte van € 2.203) bestaan. Is deze partner echter geboren na 1962, dan wordt de uitbetaling van de algemene heffingskorting jaarlijks afgebouwd. Voor 2015 geldt dat u maximaal 53,33% van € 2.203 (maximaal dus € 1.175) uitbetaald kunt krijgen.

Voor 2016 zou de uitbetaling van de algemene heffingskorting verder afgebouwd worden naar 46,67%. Tijdens de behandeling van het belastingplan 2016 is echter opgemerkt dat gezinnen met één kostwinner afgelopen jaren er enorm op achteruit zijn gegaan ten opzichte van gezinnen met tweeverdieners. Daarom is voorgesteld om de maximale uitbetaling van de algemene heffingskorting in 2016 uit te laten komen op 76,67% in plaats van de eerder afgesproken 46,67%. Omdat het belastingplan 2016 nog niet aangenomen is door de Tweede en Eerste kamer is het nog even afwachten hoe de afbouw van de algemene heffingskorting zich in 2016 definitief zal voortzetten.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief