Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Uitbreiding maatregelen vogelgriep

Maandag 28 november 2016

Na onderzoek is vogelgriep aangetoond op een eendenbedrijf in Biddinghuizen. Het bedrijf is daarom op 26 november geruimd. Daarnaast zijn drie locaties in Hierden en Ermelo die tot hetzelfde bedrijf behoorden en een vleeseendenbedrijf in het éénkilometergebied preventief geruimd.

Conform Europese regelgeving wordt om het besmette bedrijf een beschermingsgebied van drie kilometer en toezichtsgebied van tien kilometer ingesteld. In deze gebieden gelden een vervoersverbod voor levende vogels, een vervoersverbod voor producten van pluimvee (zoals eieren) en een afvoerverbod van mest en gebruikt strooisel.

Daarnaast zijn naast de sinds 14 november geldende maatregelen op 26 november twee nieuwe maatregelen ingesteld. Allereerst is de bezoekersregeling voor commerciële pluimveebedrijven aangescherpt. Er gold reeds een streng hygiëneprotocol voor buitenstaanders om stallen te betreden. Deze maatregel is uitgebreid tot buitenstaanders die het erf betreden. De houders van commerciële pluimveebedrijven worden in verband hiermee verplicht de erfgrenzen duidelijk zichtbaar te markeren. Bezoekers kunnen alleen het erf van de inrichting betreden indien zij voldoen aan een daartoe opgesteld hygiëneprotocol en indien zij hun bezoek registreren.

Ook moet pluimvee klinisch geïnspecteerd worden door een dierenarts binnen 24 uur voor vervoer naar een ander pluimveebedrijf. De vervoerder dient de verklaring bij zich te hebben en bij aflevering van het pluimvee over te dragen aan de ontvangende partij. Deze dient de verklaring gedurende zes maanden te bewaren met het oog op controle vanuit een oogpunt van bioveiligheid.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Uitbreiding maatregelen vogelgriep

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief