Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Uitbreiding maatregelen vogelgriep

Maandag 28 november 2016

Na onderzoek is vogelgriep aangetoond op een eendenbedrijf in Biddinghuizen. Het bedrijf is daarom op 26 november geruimd. Daarnaast zijn drie locaties in Hierden en Ermelo die tot hetzelfde bedrijf behoorden en een vleeseendenbedrijf in het éénkilometergebied preventief geruimd.

Conform Europese regelgeving wordt om het besmette bedrijf een beschermingsgebied van drie kilometer en toezichtsgebied van tien kilometer ingesteld. In deze gebieden gelden een vervoersverbod voor levende vogels, een vervoersverbod voor producten van pluimvee (zoals eieren) en een afvoerverbod van mest en gebruikt strooisel.

Daarnaast zijn naast de sinds 14 november geldende maatregelen op 26 november twee nieuwe maatregelen ingesteld. Allereerst is de bezoekersregeling voor commerciële pluimveebedrijven aangescherpt. Er gold reeds een streng hygiëneprotocol voor buitenstaanders om stallen te betreden. Deze maatregel is uitgebreid tot buitenstaanders die het erf betreden. De houders van commerciële pluimveebedrijven worden in verband hiermee verplicht de erfgrenzen duidelijk zichtbaar te markeren. Bezoekers kunnen alleen het erf van de inrichting betreden indien zij voldoen aan een daartoe opgesteld hygiëneprotocol en indien zij hun bezoek registreren.

Ook moet pluimvee klinisch geïnspecteerd worden door een dierenarts binnen 24 uur voor vervoer naar een ander pluimveebedrijf. De vervoerder dient de verklaring bij zich te hebben en bij aflevering van het pluimvee over te dragen aan de ontvangende partij. Deze dient de verklaring gedurende zes maanden te bewaren met het oog op controle vanuit een oogpunt van bioveiligheid.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Uitbreiding maatregelen vogelgriep

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief