Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Uitbreiding regeling in- en uitscharen in fosfaatreductieplan

Donderdag 30 maart 2017

In de oorspronkelijke regeling van het fosfaatreductieplan was niet voorzien dat het in- en uitscharen van runderen over het algemeen plaatsvindt tussen een melkproducerend bedrijf en een niet-melkproducerend bedrijf. Op 30 maart is een aanpassing van de regeling gepubliceerd. Een melkproducerend bedrijf (uitschaarder) kan vóór 15 april 2017 bij RVO.nl verzoeken om het referentieaantal resp. het doelstellingsaantal in de perioden 1 en 5 op te hogen met het aantal in 2015 en 2016 uitgeschaarde runderen. In het geval de inschaarder een melkproducerend bedrijf is, wordt diens referentieaantal resp. doelstellingsaantal verlaagd. Indien de inschaarder een niet-melkproducerend bedrijf is, wordt diens referentie niet verlaagd.

Daarnaast is een voorziening getroffen voor bedrijven die in de afgelopen jaren wel hebben uitgeschaard, maar dit in 2017 niet meer doen. Het referentie- en doelstellingsaantal van de uitschaarder en de inschaarder kan in dat geval worden opgehoogd respectievelijk verlaagd in de relevante perioden. Ook dit moet vóór 15 april 2017 gemeld worden bij RVO.nl.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Uitbreiding regeling in- en uitscharen in fosfaatreductieplan

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief