Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Uitbreiding regeling in- en uitscharen in fosfaatreductieplan

Donderdag 30 maart 2017

In de oorspronkelijke regeling van het fosfaatreductieplan was niet voorzien dat het in- en uitscharen van runderen over het algemeen plaatsvindt tussen een melkproducerend bedrijf en een niet-melkproducerend bedrijf. Op 30 maart is een aanpassing van de regeling gepubliceerd. Een melkproducerend bedrijf (uitschaarder) kan vóór 15 april 2017 bij RVO.nl verzoeken om het referentieaantal resp. het doelstellingsaantal in de perioden 1 en 5 op te hogen met het aantal in 2015 en 2016 uitgeschaarde runderen. In het geval de inschaarder een melkproducerend bedrijf is, wordt diens referentieaantal resp. doelstellingsaantal verlaagd. Indien de inschaarder een niet-melkproducerend bedrijf is, wordt diens referentie niet verlaagd.

Daarnaast is een voorziening getroffen voor bedrijven die in de afgelopen jaren wel hebben uitgeschaard, maar dit in 2017 niet meer doen. Het referentie- en doelstellingsaantal van de uitschaarder en de inschaarder kan in dat geval worden opgehoogd respectievelijk verlaagd in de relevante perioden. Ook dit moet vóór 15 april 2017 gemeld worden bij RVO.nl.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Uitbreiding regeling in- en uitscharen in fosfaatreductieplan

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief