Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Uitscharen vee in 2015 en fosfaatrechten

Donderdag 19 oktober 2017

Indien men op 2 juli 2015 melkvee (melkkoeien en/of jongvee) had uitgeschaard, worden de fosfaatrechten geheel toegekend aan de inschaarder. Dit terwijl de uitgeschaarde dieren in de stalperiode weer terug waren op het bedrijf van de uitschaarder. Feitelijk krijgt de uitschaarder te weinig rechten en de inschaarder te veel.


Voorbeeld
Een melkveehouder schaarde in 2015 gedurende een periode van zes maanden (1 mei t/m 31 oktober) 30 stuks jongvee uit. De inschaarder krijgt hierdoor rechten voor 30 stuks jongvee (peildatum 2 juli). Gemiddeld op jaarbasis hield de inschaarder echter maar 15 stuks jongvee (zes maanden 30 stuks en zes maanden 0 stuks),. De rest van het jaar was het jongvee op het bedrijf van de melkveehouder aanwezig, waarvoor deze echter geen rechten krijgt.


De wetgeving biedt daarom de mogelijkheid dat de toegekende fosfaatrechten (deels) worden overgedragen aan de uitschaarder middels een uitschaarverklaring, mits de inschaarder daarmee instemt. Deze overdracht is eenmalig mogelijk zonder korting en zal tijdig (begin 2018) gemeld moeten worden aan RVO.nl.

Het is raadzaam om hierover nu alvast afspraken te maken. De inschaarder is niet verplicht mee te werken aan de overdracht. In dat geval kan een juridische procedure wellicht uitkomst bieden. Uit jurisprudentie blijkt dat de inschaarder gedwongen kan worden mee te werken aan een uitschaarverklaring.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Uitscharen vee in 2015 en fosfaatrechten

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief