Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Uitscharen vee in 2015 en fosfaatrechten

Donderdag 19 oktober 2017

Indien men op 2 juli 2015 melkvee (melkkoeien en/of jongvee) had uitgeschaard, worden de fosfaatrechten geheel toegekend aan de inschaarder. Dit terwijl de uitgeschaarde dieren in de stalperiode weer terug waren op het bedrijf van de uitschaarder. Feitelijk krijgt de uitschaarder te weinig rechten en de inschaarder te veel.


Voorbeeld
Een melkveehouder schaarde in 2015 gedurende een periode van zes maanden (1 mei t/m 31 oktober) 30 stuks jongvee uit. De inschaarder krijgt hierdoor rechten voor 30 stuks jongvee (peildatum 2 juli). Gemiddeld op jaarbasis hield de inschaarder echter maar 15 stuks jongvee (zes maanden 30 stuks en zes maanden 0 stuks),. De rest van het jaar was het jongvee op het bedrijf van de melkveehouder aanwezig, waarvoor deze echter geen rechten krijgt.


De wetgeving biedt daarom de mogelijkheid dat de toegekende fosfaatrechten (deels) worden overgedragen aan de uitschaarder middels een uitschaarverklaring, mits de inschaarder daarmee instemt. Deze overdracht is eenmalig mogelijk zonder korting en zal tijdig (begin 2018) gemeld moeten worden aan RVO.nl.

Het is raadzaam om hierover nu alvast afspraken te maken. De inschaarder is niet verplicht mee te werken aan de overdracht. In dat geval kan een juridische procedure wellicht uitkomst bieden. Uit jurisprudentie blijkt dat de inschaarder gedwongen kan worden mee te werken aan een uitschaarverklaring.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Uitscharen vee in 2015 en fosfaatrechten

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief