Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Uitscharen vee in 2015 en fosfaatrechten

Donderdag 19 oktober 2017

Indien men op 2 juli 2015 melkvee (melkkoeien en/of jongvee) had uitgeschaard, worden de fosfaatrechten geheel toegekend aan de inschaarder. Dit terwijl de uitgeschaarde dieren in de stalperiode weer terug waren op het bedrijf van de uitschaarder. Feitelijk krijgt de uitschaarder te weinig rechten en de inschaarder te veel.


Voorbeeld
Een melkveehouder schaarde in 2015 gedurende een periode van zes maanden (1 mei t/m 31 oktober) 30 stuks jongvee uit. De inschaarder krijgt hierdoor rechten voor 30 stuks jongvee (peildatum 2 juli). Gemiddeld op jaarbasis hield de inschaarder echter maar 15 stuks jongvee (zes maanden 30 stuks en zes maanden 0 stuks),. De rest van het jaar was het jongvee op het bedrijf van de melkveehouder aanwezig, waarvoor deze echter geen rechten krijgt.


De wetgeving biedt daarom de mogelijkheid dat de toegekende fosfaatrechten (deels) worden overgedragen aan de uitschaarder middels een uitschaarverklaring, mits de inschaarder daarmee instemt. Deze overdracht is eenmalig mogelijk zonder korting en zal tijdig (begin 2018) gemeld moeten worden aan RVO.nl.

Het is raadzaam om hierover nu alvast afspraken te maken. De inschaarder is niet verplicht mee te werken aan de overdracht. In dat geval kan een juridische procedure wellicht uitkomst bieden. Uit jurisprudentie blijkt dat de inschaarder gedwongen kan worden mee te werken aan een uitschaarverklaring.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Uitscharen vee in 2015 en fosfaatrechten

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief