Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Uitstel en aanpassing regeling fosfaatbank

Woensdag 31 oktober 2018

De Minister van LNV heeft naar aanleiding van drie moties vanuit de Tweede Kamer besloten de ontwerpregeling voor de fosfaatbank aan te passen en de openstelling uit te stellen tot naar verwachting medio 2019. Aanvankelijk was het de bedoeling de fosfaatbank in november 2018 open te stellen.

Aanpassing regeling fosfaatbank
Met de eerste motie heeft de Tweede Kamer verzocht om de regeling fosfaatbank zodanig aan te passen dat de eis van grondgebondenheid geldt voor alle entiteiten van de aanvrager, zodat het niet loont om vee te verplaatsen naar een andere entiteit. In een tweede motie is verzocht de regeling zodanig aan te passen dat de productieruimte waarop bedrijven aanspraak kunnen maken nog verder wordt ingeperkt dan de reeds bestaande maximering die inhoudt dat de productieruimte positief moet zijn, ook na verlening van de ontheffingen. Dat betekent dat de minister de ontwerpregeling opnieuw moet bezien en deze in haar huidige vorm niet kan vaststellen.

Uitstel openstelling fosfaatbank
Een derde motie verzocht de minister om de regeling niet eerder open te stellen dan na afwikkeling van alle bezwaren in het kader van het fosfaatrechtenstelsel. Volgens de minister kunnen ondernemers ook gedurende een lopende bezwaarprocedure aanspraak maken op de regeling fosfaatbank en staat dit de openstelling dus niet in de weg. Zij verwacht een groot deel van de reeds ingediende bezwaarschriften in 2018 te kunnen afhandelen. Echter, het aanzienlijk aantal aanvragers dat stelt dat in hun geval sprake is van een individuele disproportionele last en de uitgebreide toets die daarop uitgevoerd moet worden, betekenen dat een aanzienlijk aantal bezwaarprocedures nog in 2019 door zal lopen. De uitvoering van de motie heeft tot gevolg dat naar verwachting de fosfaatbank medio 2019 opengesteld kan worden.

 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Uitstel en aanpassing regeling fosfaatbank

< Terug

Meest recente berichten

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >

Regels scheuren grasland

Woensdag 07 augustus 2019 (Agrarisch)
Vanwege de aanhoudende droogte en de gevolgen hiervan voor de graszode kan het wenselijk zijn om grasland te scheuren. Welke regels gelden hiervoor?Klei- en veengrondOp klei- en veengrond mag grasland tot en... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief