Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Uitstel Gecombineerde opgave tot 15 juni

Donderdag 30 april 2015


Op 23 april is in de EU besloten om uitstel te verlenen voor het indienen van aanvragen voor Europese steun. Nederland maakt van deze mogelijkheid gebruik


Uitstel tot 15 juni 2015
De indieningstermijn voor de Gecombineerde opgave 2015 is uitgesteld tot 15 juni 2015.


Peildata ongewijzigd
De verlenging heeft alleen betrekking op de datum waarop de opgave ingediend moet zijn. De peildata blijven onveranderd.


Advies: indienen vóór 15 mei
De RVO raadt aan om de Gecombineerde opgave toch in te dienen voor 15 mei, zeker in het geval er één of meerdere subsidies worden aangevraagd. Hoe later de opgave wordt ingediend, hoe groter de kans is dat er ook later wordt uitbetaald.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Uitstel Gecombineerde opgave tot 15 juni

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief