Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Uitstel voor indienen KringloopWijzer

Maandag 18 januari 2016

Melkveebedrijven met een melkveefosfaatreferentie (gebaseerd op jaar 2013) groter dan 0 kg moeten over 2015 een KringloopWijzer indienen. De KringloopWijzer is een managementinstrument dat de melkveehouders in staat stelt de mineralen op hun bedrijf efficiënter te benutten. Deze verplichting is opgelegd vanuit de zuivelsector. De indieningstermijn is verlengd van 1 maart naar 1 mei 2016.


Centrale Database KringloopWijzer
De KringloopWijzer moet ingevuld worden in de Centrale Database Kringloopwijzer. De oplevering van de database is echter vertraagd. Door veel nieuwe koppelingen en leveranciers die hun gegevens automatisch willen aanleveren, komt de database later dan gepland beschikbaar voor grootschalig gebruik. Veehouders kunnen via www.dekringloopwijzer.nl al wel de benodigde machtigingen afgeven, zodat de KringloopWijzer straks nauwkeurig gevuld kan worden.


Machtigingen
Er kunnen machtigingen afgegeven voor datakoppelingen en voor het invullen door een adviseur. De volgende datakoppelingen kunnen gebruikt worden:  • voer- en kunstmestgegevens

  • zuivelgegevens

  • bodem- en gewasanalyses (laboratoria)

  • diergegevens (I&R)

  • mestgegevens (RVO)

  • perceelsgegevens (RVO)

  • melkveefosfaatreferentie (RVO)De machtigingen voor de datakoppelingen moet in de database zelf geregeld worden, met uitzondering van de datakoppeling met de RVO. Dit moet geregeld worden via mijn.rvo.nl.


Bemestingsplan en BEX-berekening
Doordat de Centrale Database KringloopWijzer nog niet volledig gereed is, kan deze niet gebruikt worden voor het maken van het wettelijk bemestingsplan en de BEX-berekening (welke vóór 1 februari 2016 gemaakt moet zijn). Hiervoor kan net als voorgaande jaren gebruik gemaakt worden van bestaande programma’s. Wel krijgt men straks de mogelijkheid om handmatig ingevoerde gegevens in deze programma’s, zoals vaste bedrijfsgegevens en voorraden, automatisch in te lezen in de Centrale Database KringloopWijzer. Zo wordt voorkomen dat gegevens tweemaal moeten worden ingevoerd.


KringloopWijzer vanaf 2016 verplicht voor alle melkveehouders
Vanaf het jaar 2016 zijn alle melkveehouders verplicht een KringloopWijzer in te vullen. Deze moet voor 1 maart 2017 ingediend worden.


Onderdeel van leveringsvoorwaarden zuivelfabriek
De verplichting tot het opstellen van de KringloopWijzer is terug te vinden in de leveringsvoorwaarden van de zuivelfabrieken.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Uitstel voor indienen KringloopWijzer

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief