Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Uitstel voor indienen KringloopWijzer

Maandag 18 januari 2016

Melkveebedrijven met een melkveefosfaatreferentie (gebaseerd op jaar 2013) groter dan 0 kg moeten over 2015 een KringloopWijzer indienen. De KringloopWijzer is een managementinstrument dat de melkveehouders in staat stelt de mineralen op hun bedrijf efficiënter te benutten. Deze verplichting is opgelegd vanuit de zuivelsector. De indieningstermijn is verlengd van 1 maart naar 1 mei 2016.


Centrale Database KringloopWijzer
De KringloopWijzer moet ingevuld worden in de Centrale Database Kringloopwijzer. De oplevering van de database is echter vertraagd. Door veel nieuwe koppelingen en leveranciers die hun gegevens automatisch willen aanleveren, komt de database later dan gepland beschikbaar voor grootschalig gebruik. Veehouders kunnen via www.dekringloopwijzer.nl al wel de benodigde machtigingen afgeven, zodat de KringloopWijzer straks nauwkeurig gevuld kan worden.


Machtigingen
Er kunnen machtigingen afgegeven voor datakoppelingen en voor het invullen door een adviseur. De volgende datakoppelingen kunnen gebruikt worden:  • voer- en kunstmestgegevens

  • zuivelgegevens

  • bodem- en gewasanalyses (laboratoria)

  • diergegevens (I&R)

  • mestgegevens (RVO)

  • perceelsgegevens (RVO)

  • melkveefosfaatreferentie (RVO)De machtigingen voor de datakoppelingen moet in de database zelf geregeld worden, met uitzondering van de datakoppeling met de RVO. Dit moet geregeld worden via mijn.rvo.nl.


Bemestingsplan en BEX-berekening
Doordat de Centrale Database KringloopWijzer nog niet volledig gereed is, kan deze niet gebruikt worden voor het maken van het wettelijk bemestingsplan en de BEX-berekening (welke vóór 1 februari 2016 gemaakt moet zijn). Hiervoor kan net als voorgaande jaren gebruik gemaakt worden van bestaande programma’s. Wel krijgt men straks de mogelijkheid om handmatig ingevoerde gegevens in deze programma’s, zoals vaste bedrijfsgegevens en voorraden, automatisch in te lezen in de Centrale Database KringloopWijzer. Zo wordt voorkomen dat gegevens tweemaal moeten worden ingevoerd.


KringloopWijzer vanaf 2016 verplicht voor alle melkveehouders
Vanaf het jaar 2016 zijn alle melkveehouders verplicht een KringloopWijzer in te vullen. Deze moet voor 1 maart 2017 ingediend worden.


Onderdeel van leveringsvoorwaarden zuivelfabriek
De verplichting tot het opstellen van de KringloopWijzer is terug te vinden in de leveringsvoorwaarden van de zuivelfabrieken.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Uitstel voor indienen KringloopWijzer

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief