Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Uitzondering melding grondbewerking voor landbouwers

Dinsdag 26 juni 2018

Grondroerders moeten voorgenomen graafwerkzaamheden ten hoogste twintig dagen voorafgaande aan de aanvang van die werkzaamheden melden aan de Dienst voor het kadaster en de openbare registers. Doel hiervan is om schade aan ondergrondse kabels en leidingen te voorkomen. Voor agrarische ondernemers bestond sinds december 2010 een gedoogconstructie, welke nu via een algemene maatregel van bestuur is omgezet in een definitieve vrijstelling.

Voor wie en waarvoor geldt de vrijstelling?
De vrijstelling geldt voor agrarische grondroerders. Dit zijn diegenen die bedrijfsmatig landbouwactiviteiten uitvoeren, in het kader waarvan regelmatig ondiepe graafwerkzaamheden worden verricht op grond met een agrarische bestemming. Alleen werkzaamheden tot een diepte van vijftig centimeter zijn vrijgesteld van de meldingsplicht.

Waarvoor geldt de vrijstelling niet?
Volgens de toelichting op de AMvB geldt de vrijstelling niet:  • Voor grondroerders die ondiepe graafwerkzaamheden met een agrarisch karakter uitvoeren in grond die geen agrarische bestemming heeft.

  • Als de bestemming van de landbouwgrond wijzigt (bijvoorbeeld door een wijziging van het bestemmingsplan) en de agrariër die op een deel van die grond blijft wonen ondiepe graafwerkzaamheden daarin verricht, bijvoorbeeld in zijn moestuin.De definitie van agrarische grondroerder betekent tevens dat de vrijstelling niet geldt voor:  • Hobbymatige landbouwactiviteiten.

  • Niet regelmatig verrichte ondiepe graafwerkzaamheden.Preventie graafschade
Agrarische grondroerders moeten – evenals overige grondroerders - wel het nodige doen om graafschade te vermijden. Dit betekent dat onderzoek moet worden gedaan naar de ligging van kabels en leidingen. Agrariërs die Gecombineerde opgave hebben gedaan, kunnen via Mijn Dossier beschikken over kaartmateriaal van de percelen die ze bewerken. Deze gegevens zullen regelmatig worden verstrekt gezien het grote aantal wijzigingen in eigendom, beheer of gebruik van landbouwgrond.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Uitzondering melding grondbewerking voor landbouwers

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief