Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


UPDATE : Zwangerschapsuitkering zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen.

Woensdag 16 mei 2018

In navolging op *eerdere berichtgeving kunnen wij bevestigen dat het vanaf heden mogelijk is om de compensatie voor zelfstandigen die in de periode tussen 07 mei 2005 en 04 juni 2008 zijn bevallen aan te vragen. Deze aanvraag dient uiterlijk 30 september 2018 te zijn ingediend bij het UWV. Wordt de aanvraag later ingediend, dan zal deze aanvraag afgewezen worden.

Nadat de aanvraag is ingediend, zal het UWV de aanvraag controleren en indien recht bestaat op de compensatie zal het UWV overgaan tot het uitkeren van de compensatie. De compensatie bedraagt

€ 5.600 en zal tussen 1 januari 2019 en 1 april 2019 worden uitgekeerd. Omdat de compensatie tot uw inkomen behoort, bent u over de compensatie inkomstenbelasting en premie zorgverzekeringswet verschuldigd. Daarnaast kan de compensatie gevolgen hebben voor de hoogte van een eventuele toeslag over 2019.

Wij houden de ontwikkelingen in de gaten en zullen op korte termijn wederom contact met u opnemen. Mocht u eerder nog niet door OOvB benaderd zijn inzake bovenstaande compensatie en denkt u in aanmerking te komen voor deze compensatie, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Ook als u vragen heeft omtrent de compensatie dan staan wij u graag te woord.

 

*eerdere berichtgeving:
16-01-2018 Mogelijk toch recht op zwangerschapsuitkering!
13-01-2018 Deel II Mogelijk toch recht op zwangerschapsuitkering!

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief