Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Uw aangifte inkomstenbelasting en uw cryptocurrency

Dinsdag 17 april 2018

De afgelopen jaren zijn de cryptocurrency, zoals de bitcoin, de ripple en de etherium om maar enkele bekende varianten te noemen, flink in waarde en bekendheid gestegen. Dit heeft ertoe geleid dat steeds meer mensen in het bezit zijn van cryptocurrency. Maar wat heeft dit nu voor gevolgen voor uw aangifte inkomstenbelasting?

Wanneer u de cryptocurrency als privé persoon heeft gekocht ben u verplicht deze aan te geven bij uw vermogen in box 3. De waarde die u aan moet geven is voor uw aangifte 2017 de waarde die de cryptocurrency op 1 januari 2017 hadden. Wanneer u dezelfde currency’s op 31 december 2017 nog heeft zal dit in veel gevallen betekenen dat er in 2017 een flinke waardestijging heeft plaatsgevonden. Deze hoeft u niet aan te geven in uw aangifte. Houdt er wel rekening mee dat u bij uw aangifte 2018 de waarde van uw cryptocurrency op 1 januari 2018 aan dient te geven, ook al hebben ze deze waarde niet meer op het moment dat u aangifte doet.

Let op: veel online wallets zijn in het buitenland gevestigd, dit heeft tot gevolg dat wanneer u de cryptocurrency niet heeft aangegeven, u naheffing met maximaal 300% boete riskeert. Des te meer reden om ervoor te zorgen dat u, uw cryptocurrency opneemt in uw aangifte inkomstenbelasting.

Bent u een ondernemer en ontvangt u de cryptocurrency in uw onderneming, dan gelden afwijkende regels. Neem in dit geval contact op met uw adviseur om de mogelijkheden te bespreken.

Bent u in het bezit van cryptocurrency zorg er dan voor dat uw adviseur hiervan ook op de hoogte is, zodat zorg gedragen kan worden voor een juiste verwerking in uw aangifte inkomstenbelasting en boetes voorkomen kunnen worden.

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief