Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Uw aangifte inkomstenbelasting en uw cryptocurrency

Dinsdag 17 april 2018

De afgelopen jaren zijn de cryptocurrency, zoals de bitcoin, de ripple en de etherium om maar enkele bekende varianten te noemen, flink in waarde en bekendheid gestegen. Dit heeft ertoe geleid dat steeds meer mensen in het bezit zijn van cryptocurrency. Maar wat heeft dit nu voor gevolgen voor uw aangifte inkomstenbelasting?

Wanneer u de cryptocurrency als privé persoon heeft gekocht ben u verplicht deze aan te geven bij uw vermogen in box 3. De waarde die u aan moet geven is voor uw aangifte 2017 de waarde die de cryptocurrency op 1 januari 2017 hadden. Wanneer u dezelfde currency’s op 31 december 2017 nog heeft zal dit in veel gevallen betekenen dat er in 2017 een flinke waardestijging heeft plaatsgevonden. Deze hoeft u niet aan te geven in uw aangifte. Houdt er wel rekening mee dat u bij uw aangifte 2018 de waarde van uw cryptocurrency op 1 januari 2018 aan dient te geven, ook al hebben ze deze waarde niet meer op het moment dat u aangifte doet.

Let op: veel online wallets zijn in het buitenland gevestigd, dit heeft tot gevolg dat wanneer u de cryptocurrency niet heeft aangegeven, u naheffing met maximaal 300% boete riskeert. Des te meer reden om ervoor te zorgen dat u, uw cryptocurrency opneemt in uw aangifte inkomstenbelasting.

Bent u een ondernemer en ontvangt u de cryptocurrency in uw onderneming, dan gelden afwijkende regels. Neem in dit geval contact op met uw adviseur om de mogelijkheden te bespreken.

Bent u in het bezit van cryptocurrency zorg er dan voor dat uw adviseur hiervan ook op de hoogte is, zodat zorg gedragen kan worden voor een juiste verwerking in uw aangifte inkomstenbelasting en boetes voorkomen kunnen worden.

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief