Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Uw OOvB Portal

Donderdag 17 januari 2019

Als vooruitstrevend kantoor zijn wij continu bezig met het verbeteren van onze dienstverlening. Daarom introduceren wij, met ingang van februari 2019, onze eigen portal: Uw OOvB Portal.

Uw OOvB Portal is dé plek waar wij elkaar digitaal ontmoeten. U kunt eenvoudig en veilig inloggen op al uw applicaties met één wachtwoord! Het is vergelijkbaar met uw bureaublad op uw computer, alleen dan online én veilig conform de nieuwe privacywetgeving. Wij verzorgen uw jaarrekening, uw aangiftes en delen deze en andere documenten met u in de portal. Dit kan informatief zijn maar ook om deze geaccordeerd retour te krijgen. Documenten worden eenmalig opgeslagen en niet gemaild. Dat is veiliger en uw persoonlijke gegevens zijn beter beschermd. U krijgt een bericht wanneer er iets voor u klaar staat. Documenten die u met ons deelt, worden eenvoudig geüpload. U logt 24/7 in op de beveiligde omgeving met naam, wachtwoord en een code op uw gsm en ziet, per bedrijf of per persoon, alle met u gedeelde en de te accorderen documenten.

Uw OOvB Portal in 90 seconden? Klik hier

De komende periode zullen wij al onze zakelijke cliënten persoonlijk benaderen voor het inrichten van de portal. Bent u echter al zo enthousiast en wilt u niet afwachten tot wij contact met u opnemen? Neem even contact met ons op en wij zorgen ervoor dat uw portal op korte termijn voor u klaar staat!

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief