Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Valt hagelschade onder stormverzekering?

Donderdag 19 april 2018

Op 23 juni 2016 werd het zuidoosten van ons land getroffen door storm en zware buien (zgn. supercell), waardoor veel schade ontstond aan onder meer gebouwen. Veel verzekeraars weigerden de schade te vergoeden, omdat zij stelden dat de schade het gevolg was van hagel en niet van directe schade door de storm. Inmiddels zijn er meerdere uitspraken gedaan door de rechter met wisselend resultaten.

Onlangs oordeelde de rechtbank dat een varkenshouder wel recht had op een vergoeding van de schade door de hagel aan de daken van zijn schuren.

De rechtbank nam als uitgangspunt dat het een verzekeraar vrijstaat om in de polisvoorwaarden de grenzen te omschrijven waarbinnen zij bereid is dekking te verlenen.

Partijen waren het erover eens dat de sterke windstoten en de op- en neerwaartse bewegingen in de supercell een (bepalend) effect hadden gehad op de omvang en de samenklontering van de hagelstenen en dat deze hagelstenen de schade hadden veroorzaakt. Tevens was er sprake van een storm in de zin van de verzekeringsovereenkomst. Onder deze omstandigheden kon volgens de rechtbank de storm als rechtens relevante oorzaak van de schade worden aangemerkt. Hieraan deed niet af dat het de hagelstenen waren geweest die daadwerkelijk de gaten in de daken hadden veroorzaakt.

In andere zaken heeft de rechter geoordeeld dat er geen dekking was voor schade als gevolg van de supercell op 23 juni 2016, maar in die zaken waren andere verzekeringsvoorwaarden van toepassing. Sommige verzekeraars hebben expliciet in de voorwaarden opgenomen dat onder schade door storm niet wordt verstaan ‘schade die tijdens de storm door de inslag van hagel is ontstaan’.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Valt hagelschade onder stormverzekering?

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief