Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Valt hagelschade onder stormverzekering?

Donderdag 19 april 2018

Op 23 juni 2016 werd het zuidoosten van ons land getroffen door storm en zware buien (zgn. supercell), waardoor veel schade ontstond aan onder meer gebouwen. Veel verzekeraars weigerden de schade te vergoeden, omdat zij stelden dat de schade het gevolg was van hagel en niet van directe schade door de storm. Inmiddels zijn er meerdere uitspraken gedaan door de rechter met wisselend resultaten.

Onlangs oordeelde de rechtbank dat een varkenshouder wel recht had op een vergoeding van de schade door de hagel aan de daken van zijn schuren.

De rechtbank nam als uitgangspunt dat het een verzekeraar vrijstaat om in de polisvoorwaarden de grenzen te omschrijven waarbinnen zij bereid is dekking te verlenen.

Partijen waren het erover eens dat de sterke windstoten en de op- en neerwaartse bewegingen in de supercell een (bepalend) effect hadden gehad op de omvang en de samenklontering van de hagelstenen en dat deze hagelstenen de schade hadden veroorzaakt. Tevens was er sprake van een storm in de zin van de verzekeringsovereenkomst. Onder deze omstandigheden kon volgens de rechtbank de storm als rechtens relevante oorzaak van de schade worden aangemerkt. Hieraan deed niet af dat het de hagelstenen waren geweest die daadwerkelijk de gaten in de daken hadden veroorzaakt.

In andere zaken heeft de rechter geoordeeld dat er geen dekking was voor schade als gevolg van de supercell op 23 juni 2016, maar in die zaken waren andere verzekeringsvoorwaarden van toepassing. Sommige verzekeraars hebben expliciet in de voorwaarden opgenomen dat onder schade door storm niet wordt verstaan ‘schade die tijdens de storm door de inslag van hagel is ontstaan’.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Valt hagelschade onder stormverzekering?

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief