Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Vanggewas inzaaien na mais op zand- en lossgronden

Donderdag 01 oktober 2015

Maïstelers op zand- en lössgrond zijn verplicht om direct aansluitend op de teelt van maïs (snijmaïs, korrelmaïs, CCM) een vanggewas te telen. Het maakt daarbij niet uit of men wel of niet gebruik maakt van derogatie. Als vanggewas mogen gras, winterrogge, bladkool, bladrammenas, wintertarwe, wintergerst, triticale en Japanse haver gebruikt worden. Het vanggewas mag niet voor 1 februari 2015 vernietigd worden. Men krijgt geen extra (stikstof)gebruiksnorm voor deze verplichte teelt van vanggewassen.


De wetgeving is niet helder over wat onder ´direct aansluitend´ moet worden verstaan. Een termijn van een paar weken is in ieder geval veel te lang volgens de rechter. Er zal eerder gedacht moeten worden aan enkele dagen.


Als niet of niet tijdig een vanggewas wordt ingezaaid, kan dit leiden tot een boete en/of een korting op de uitbetaling van de bedrijfstoeslag en een natuursubsidie. Daarnaast maakt het telen van een vanggewas onderdeel uit van de derogatievoorwaarden. Bij een overtreding kan derogatie zelfs geheel ingetrokken worden.


Indien tijdige inzaai niet mogelijk is, is het raadzaam om binnen tien werkdagen een beroep te doen op overmacht of uitzonderlijke omstandigheden bij de RVO. Van overmacht of uitzonderlijke omstandigheden is echter niet snel sprake.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Vanggewas inzaaien na mais op zand- en lossgronden

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief