Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Vanggewas inzaaien na mais op zand- en lossgronden

Donderdag 01 oktober 2015

Maïstelers op zand- en lössgrond zijn verplicht om direct aansluitend op de teelt van maïs (snijmaïs, korrelmaïs, CCM) een vanggewas te telen. Het maakt daarbij niet uit of men wel of niet gebruik maakt van derogatie. Als vanggewas mogen gras, winterrogge, bladkool, bladrammenas, wintertarwe, wintergerst, triticale en Japanse haver gebruikt worden. Het vanggewas mag niet voor 1 februari 2015 vernietigd worden. Men krijgt geen extra (stikstof)gebruiksnorm voor deze verplichte teelt van vanggewassen.


De wetgeving is niet helder over wat onder ´direct aansluitend´ moet worden verstaan. Een termijn van een paar weken is in ieder geval veel te lang volgens de rechter. Er zal eerder gedacht moeten worden aan enkele dagen.


Als niet of niet tijdig een vanggewas wordt ingezaaid, kan dit leiden tot een boete en/of een korting op de uitbetaling van de bedrijfstoeslag en een natuursubsidie. Daarnaast maakt het telen van een vanggewas onderdeel uit van de derogatievoorwaarden. Bij een overtreding kan derogatie zelfs geheel ingetrokken worden.


Indien tijdige inzaai niet mogelijk is, is het raadzaam om binnen tien werkdagen een beroep te doen op overmacht of uitzonderlijke omstandigheden bij de RVO. Van overmacht of uitzonderlijke omstandigheden is echter niet snel sprake.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Vanggewas inzaaien na mais op zand- en lossgronden

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief