Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Vanggewas na stikstofbindend EA-gewas soms verplicht

Dinsdag 18 augustus 2015


Bedrijven die in het kader van de vergroeningseisen ervoor gekozen hebben om de EA-verplichting in te vullen met de teelt van een stikstofbindend gewas en dit gewas voor 1 oktober oogsten, zijn verplicht om een vanggewas te telen.


Stikstofbindend EA-gewas
Tot de stikstofbindende EA-gewassen behoren de volgende soorten: luzerne, lupine, esparcette, rolklaver, rode klaver, veldboon en voederwikke.


Eisen vanggewas
De volgende eisen worden gesteld aan de teelt van een vanggewas na een stikstofbindend EA-gewas:
• het moet gaan om een toegestaan vanggewas (categorie 1 van de lijst met vanggewassen);
• het vanggewas is aanwezig van 1 november tot 1 maart;
• het vanggewas mag niet worden bewerkt, geoogst of vervoederd.


Extra stikstofnorm
Indien het vanggewas voor 1 september wordt ingezaaid, geldt een extra stikstofgebruiksnorm (zie tabellenbrochure mestbeleid).


Let op
Voor vanggewassen na een stikstofbindend EA-gewas gelden andere eisen dan voor EA-vanggewassen na andere teelten en voor vanggewassen na de teelt van maïs op zand- en lössgronden.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Vanggewas na stikstofbindend EA-gewas soms verplicht

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief