Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Vanggewas na stikstofbindend EA-gewas soms verplicht

Dinsdag 18 augustus 2015


Bedrijven die in het kader van de vergroeningseisen ervoor gekozen hebben om de EA-verplichting in te vullen met de teelt van een stikstofbindend gewas en dit gewas voor 1 oktober oogsten, zijn verplicht om een vanggewas te telen.


Stikstofbindend EA-gewas
Tot de stikstofbindende EA-gewassen behoren de volgende soorten: luzerne, lupine, esparcette, rolklaver, rode klaver, veldboon en voederwikke.


Eisen vanggewas
De volgende eisen worden gesteld aan de teelt van een vanggewas na een stikstofbindend EA-gewas:
• het moet gaan om een toegestaan vanggewas (categorie 1 van de lijst met vanggewassen);
• het vanggewas is aanwezig van 1 november tot 1 maart;
• het vanggewas mag niet worden bewerkt, geoogst of vervoederd.


Extra stikstofnorm
Indien het vanggewas voor 1 september wordt ingezaaid, geldt een extra stikstofgebruiksnorm (zie tabellenbrochure mestbeleid).


Let op
Voor vanggewassen na een stikstofbindend EA-gewas gelden andere eisen dan voor EA-vanggewassen na andere teelten en voor vanggewassen na de teelt van maïs op zand- en lössgronden.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Vanggewas na stikstofbindend EA-gewas soms verplicht

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief