Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Vaste arbeidscontracten passen niet meer in huidige economie.

Woensdag 20 september 2017

Volgens Barbara Baarsma, topeconome, hoogleraar en SER kroonlid, is het vaste arbeidscontract onhoudbaar in onze huidige economie. Om structureel een economische voorsprong te houden met de landen om ons heen, is optimale flexibiliteit nodig, aldus Baarsma.

Dat betekent volgens haar dat banen een tijdelijk karakter dienen te hebben. Bij het woord reorganisatie schrikt iedereen in een paniekstand, terwijl reorganiseren eigenlijk niets anders is dan aanpassen aan nieuwe actuele situaties. Ofwel, we zullen continu dienen blijven te reorganiseren. Werknemers zullen dan ook moeten wennen aan het idee dat men vaker van baan zal moeten wisselen.

Als eenmaal duidelijk wordt dat er genoeg aanbod aan werk is, dan zal men snel wennen aan het idee van tijdelijke arbeidscontracten.

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief