Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Vaste mest niet-emissiearm uitgereden

Donderdag 03 augustus 2017

Een akkerbouwer had een partij vaste mest aangevoerd, welke was opgeslagen op de kopakker van een bouwlandperceel. Vervolgens schakelde hij een Belgische loonwerker in om de mest te laten uitrijden over het onbeteelde perceel. Hij gaf deze de instructie mee om de mest direct onder te werken. Daarvoor had hij gezorgd dat een cultivator op het perceel aanwezig was.

Tijdens het uitrijden van de mest kwam de NVWA langs en voerde deze een controle uit. De NVWA constateerde dat nadat de mestverspreider over een deel van het perceel was leeggedraaid, deze opnieuw geladen werd met mest. De loonwerker was uitsluitend bezig met het in opeenvolgende werkgangen uitrijden van mest, zonder dat daarbij door de loonwerker of  anderen, onderwerkactiviteiten werden verricht. Daarom was er volgens de NVWA geen sprake van het in een direct opvolgende werkgang onderwerken van de vaste mest.

Op basis van de bevindingen van de NVWA stelde de RVO een randvoorwaardenkorting van 20% vast op de rechtstreekse betalingen.

In de beroepszaak oordeelde het College van Beroep voor het bedrijfsleven dat de randvoorwaardenkorting terecht was opgelegd, omdat de verplichting mest emissiearm aan te wenden niet was nageleefd. De akkerbouwer was hiervoor geheel aansprakelijk, omdat hij tekort was geschoten in zijn instructies. Het was de loonwerker niet duidelijk dat hij de mest ook moest onderwerken. Tevens had de akkerbouwer er bij zijn instructies rekening mee moeten houden dat de Belgische loonwerker niet (volledig) op de hoogte was van de Nederlandse regelgeving en zijn toezicht daarop moeten aanpassen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Vaste mest niet-emissiearm uitgereden

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief