Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Vaste mest niet-emissiearm uitgereden

Donderdag 03 augustus 2017

Een akkerbouwer had een partij vaste mest aangevoerd, welke was opgeslagen op de kopakker van een bouwlandperceel. Vervolgens schakelde hij een Belgische loonwerker in om de mest te laten uitrijden over het onbeteelde perceel. Hij gaf deze de instructie mee om de mest direct onder te werken. Daarvoor had hij gezorgd dat een cultivator op het perceel aanwezig was.

Tijdens het uitrijden van de mest kwam de NVWA langs en voerde deze een controle uit. De NVWA constateerde dat nadat de mestverspreider over een deel van het perceel was leeggedraaid, deze opnieuw geladen werd met mest. De loonwerker was uitsluitend bezig met het in opeenvolgende werkgangen uitrijden van mest, zonder dat daarbij door de loonwerker of  anderen, onderwerkactiviteiten werden verricht. Daarom was er volgens de NVWA geen sprake van het in een direct opvolgende werkgang onderwerken van de vaste mest.

Op basis van de bevindingen van de NVWA stelde de RVO een randvoorwaardenkorting van 20% vast op de rechtstreekse betalingen.

In de beroepszaak oordeelde het College van Beroep voor het bedrijfsleven dat de randvoorwaardenkorting terecht was opgelegd, omdat de verplichting mest emissiearm aan te wenden niet was nageleefd. De akkerbouwer was hiervoor geheel aansprakelijk, omdat hij tekort was geschoten in zijn instructies. Het was de loonwerker niet duidelijk dat hij de mest ook moest onderwerken. Tevens had de akkerbouwer er bij zijn instructies rekening mee moeten houden dat de Belgische loonwerker niet (volledig) op de hoogte was van de Nederlandse regelgeving en zijn toezicht daarop moeten aanpassen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Vaste mest niet-emissiearm uitgereden

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief