Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Vennoot VOF aansprakelijk voor schulden die voor zijn toetreden zijn ontstaan?

Woensdag 21 oktober 2015

Is een vennoot van een VOF aansprakelijk voor schulden die vóór zijn toetreden zijn ontstaan? De rechter heeft deze vraag onlangs bevestigend beantwoord.

De casus was – kort samengevat - als volgt:

  • G is in 2007 een overeenkomst aangegaan met de VOF. Die overeenkomst wordt niet nagekomen.
  • Meneer X is op 19 oktober 2011 als vennoot toegetreden tot een bestaande vennootschap onder firma (VOF).
  • G vordert in een procedure betaling en schadevergoeding van meneer X van circa € 20.000,-.
  • Meneer X is door de rechter aansprakelijk gehouden voor de – jaren vóór zijn toetreding ontstane – schuld aan G.  Meneer X wordt veroordeeld en moet de gehele schuld aan G betalen.

Het klinkt wellicht vreemd, maar het kan dus zo zijn dat u aansprakelijk gehouden kunt worden voor zaken die jaren voor uw daadwerkelijke toetreding tot een VOF hebben plaatsgevonden. En waar u wellicht niet eens van op de hoogte was. Bovendien bent u dan ook nog eens hoofdelijk aansprakelijk!

De Hoge Raad heeft in dit kader eerder al beslist dat de in de wet neergelegde hoofdelijke verbondenheid van de vennoten van een VOF alle schulden betreft die ten tijde van hun toetreding tot die vennootschap bestaan of nadien ontstaan. De achterliggende gedachte is dat schuldeisers van een VOF moeten worden beschermd in een situatie waarin het afgescheiden vennootschapsvermogen ontoereikend is om aan alle verbintenissen van de vennootschap te voldoen, door schuldeisers een verhaalsmogelijkheid te geven op het vermogen van de vennoten zelf.

Met andere woorden, de schuldeisers van een VOF kunnen de vennoten in privé aanspreken. De vennoten zijn hoofdelijk (ieder voor het geheel) aansprakelijk, ongeacht de periode waar die schuld betrekking op heeft. Bij een BV is dat bijvoorbeeld anders. De aandeelhouders zijn dan in beginsel niet persoonlijk aansprakelijk. En ook in het verleden ontstane schulden kunnen niet bij nadien toegetreden aandeelhouders worden verhaald.

Het is mogelijk om in geval van toetreding tot een VOF over dit “extra aansprakelijkheidsrisico” contractueel nadere afspraken te maken. In dit geval, waar ook een van de vennoten was uitgetreden, had men bijvoorbeeld van de uittredende vennoot een vrijwaring kunnen vragen.

Heeft u vragen over welke rechtsvorm het beste bij u past en wat de voor- en nadelen ervan zijn. Onze juristen zijn graag bereid om u hierover verder te informeren!

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief