Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Veranderingen in box 3

Donderdag 20 april 2017

Als u privévermogen bezit dan verwacht de Nederlandse overheid dat u een bijdrage levert aan de schatkist. U betaalt belasting over een deel van uw vermogen, de zogenoemde grondslag uit sparen en beleggen. Deze vorm van belastingheffing is ook wel bekend als box 3 heffing. De belasting wordt berekend over de waarde van de bezittingen minus schulden en de vrijstelling op 1 januari van het desbetreffende belastingjaar.

Tot en met de aangifte inkomstenbelasting 2016 gaat de Belastingdienst ervan uit dat u een rendement van vier procent op uw vermogen behaald. Over dat voordeel van vier procent wordt 30% belasting geheven. U betaalt dus 4% x 30% = 1,2% belasting, ongeacht of u meer of minder rendement behaald. In de praktijk wordt een rendement van vier procent de laatste jaren vaak niet gehaald mede door de lage rentestanden op spaarsaldi. Dit systeem, wat als robuust en eenvoudig door de Belastingdienst wordt gezien, wordt door veel belastingbetalers als oneerlijk beschouwd. De effectieve belastingdruk kan vele malen hoger uitvallen dan het daadwerkelijke rendement.

Vanaf de aangifte inkomstenbelasting 2017 is de box 3 heffing veranderd. Met als doel om de box 3 heffing beter te laten aansluiten bij het daadwerkelijke behaalde rendement. Deze wijziging heeft tot gevolg dat belastingbetalers met een groter vermogen worden geacht een hoger rendement te behalen. De rekenrendementen in het nieuwe systeem zien er als volgt uit:

Schijf Uw (deel van de) grondslag
sparen en beleggen
Percentage gemiddeld
rendement
1 Tot en met € 75.000 2,871%
2 Vanaf € 75.001 tot en met € 975.000 4,600%
3 Vanaf € 975.001 5,39%

 

Over deze rendementen wordt 30 procent belasting geheven. Bij iedere vermogensschijf die wordt gebruikt hanteert de Belastingdienst een hoger percentage. De eerste € 25.000 aan vermogen is vrijgesteld van belastingheffing. U gaat dus pas belasting betalen als u meer dan € 25.000 aan privé vermogen heeft (€ 50.000 bij fiscaal partnerschap).

Na berekening blijkt dat vermogens tot € 250.000 (bij fiscaal partnerschap € 500.000) minder belasting gaan betalen. Hogere vermogens gaan meer belasting betalen.

Als u meer vermogen heeft dan € 250.000 en ervoor kiest om uw vermogen op uw bank en/of spaarrekeningen te laten staan gaat u meer belasting betalen.

Uit de praktijk blijkt dat belastingplichtigen verschillende manieren hebben gevonden om belastingheffing in box 3 te ontgaan. Veel voorkomende oplossingen om box 3 heffing te verminderen zijn:

-      Geld schenken
-      Geld vóór 1 januari uitgeven
-      Aflossen van de hypotheek
-      Vermogen in een B.V. onder te brengen

Al deze mogelijkheden worden toegestaan door de Belastingdienst. Zolang het huidige systeem niet aansluit bij de werkelijkheid zijn dit interessante oplossingen om de vermogensrendementsheffing te ontlopen, dit dient u dan wel te doen voor 1 januari 2018 en mits uw situatie het toelaat. Om alles volgens de juiste spelregels te laten verlopen raden wij u aan om advies in te winnen bij uw adviseur.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief