Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Veranderingen in box 3

Donderdag 20 april 2017

Als u privévermogen bezit dan verwacht de Nederlandse overheid dat u een bijdrage levert aan de schatkist. U betaalt belasting over een deel van uw vermogen, de zogenoemde grondslag uit sparen en beleggen. Deze vorm van belastingheffing is ook wel bekend als box 3 heffing. De belasting wordt berekend over de waarde van de bezittingen minus schulden en de vrijstelling op 1 januari van het desbetreffende belastingjaar.

Tot en met de aangifte inkomstenbelasting 2016 gaat de Belastingdienst ervan uit dat u een rendement van vier procent op uw vermogen behaald. Over dat voordeel van vier procent wordt 30% belasting geheven. U betaalt dus 4% x 30% = 1,2% belasting, ongeacht of u meer of minder rendement behaald. In de praktijk wordt een rendement van vier procent de laatste jaren vaak niet gehaald mede door de lage rentestanden op spaarsaldi. Dit systeem, wat als robuust en eenvoudig door de Belastingdienst wordt gezien, wordt door veel belastingbetalers als oneerlijk beschouwd. De effectieve belastingdruk kan vele malen hoger uitvallen dan het daadwerkelijke rendement.

Vanaf de aangifte inkomstenbelasting 2017 is de box 3 heffing veranderd. Met als doel om de box 3 heffing beter te laten aansluiten bij het daadwerkelijke behaalde rendement. Deze wijziging heeft tot gevolg dat belastingbetalers met een groter vermogen worden geacht een hoger rendement te behalen. De rekenrendementen in het nieuwe systeem zien er als volgt uit:

Schijf Uw (deel van de) grondslag
sparen en beleggen
Percentage gemiddeld
rendement
1 Tot en met € 75.000 2,871%
2 Vanaf € 75.001 tot en met € 975.000 4,600%
3 Vanaf € 975.001 5,39%

 

Over deze rendementen wordt 30 procent belasting geheven. Bij iedere vermogensschijf die wordt gebruikt hanteert de Belastingdienst een hoger percentage. De eerste € 25.000 aan vermogen is vrijgesteld van belastingheffing. U gaat dus pas belasting betalen als u meer dan € 25.000 aan privé vermogen heeft (€ 50.000 bij fiscaal partnerschap).

Na berekening blijkt dat vermogens tot € 250.000 (bij fiscaal partnerschap € 500.000) minder belasting gaan betalen. Hogere vermogens gaan meer belasting betalen.

Als u meer vermogen heeft dan € 250.000 en ervoor kiest om uw vermogen op uw bank en/of spaarrekeningen te laten staan gaat u meer belasting betalen.

Uit de praktijk blijkt dat belastingplichtigen verschillende manieren hebben gevonden om belastingheffing in box 3 te ontgaan. Veel voorkomende oplossingen om box 3 heffing te verminderen zijn:

-      Geld schenken
-      Geld vóór 1 januari uitgeven
-      Aflossen van de hypotheek
-      Vermogen in een B.V. onder te brengen

Al deze mogelijkheden worden toegestaan door de Belastingdienst. Zolang het huidige systeem niet aansluit bij de werkelijkheid zijn dit interessante oplossingen om de vermogensrendementsheffing te ontlopen, dit dient u dan wel te doen voor 1 januari 2018 en mits uw situatie het toelaat. Om alles volgens de juiste spelregels te laten verlopen raden wij u aan om advies in te winnen bij uw adviseur.

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief