Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Vereenvoudiging diercategorieen varkens niet voor varkensrechten

Donderdag 03 maart 2016

Per 1 januari 2016 is het aantal diercategorieën bij varkens in tabel 4 van de tabellenbrochure verminderd. Deze diercategorieën zijn van belang voor de berekening van de forfaitaire stikstofcorrectie en de bepaling van de benodigde mestopslagcapaciteit. Diercategorie 410 ‘slachtzeugen’ is komen te vervallen en de diercategorieën 402 t/m 405 zijn samengevoegd tot de diercategorie 404 ‘Opfokzeugen en –beren’.


Voor de berekening van de benodigde varkensrechten (tabel 11 van de tabellenbrochure) wordt echter nog steeds de oorspronkelijke indeling van tabel 4 gehanteerd. Volgens de RVO zal deze indeling ook niet aangepast worden.


Praktisch gezien verandert er daarom bij het voeren van de mestadministratie eigenlijk niets. Het is raadzaam om voor het opstellen van de veesaldokaarten de uitgebreide indeling van tabel 11 te volgen. Voor de berekeningen van de stikstofcorrectie en de benodigde mestopslagcapaciteit kunnen dan waarnodig de uitkomsten van de bovengenoemde diercategorieën samengevoegd worden.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Vereenvoudiging diercategorieen varkens niet voor varkensrechten

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief