Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Vergoeding FrieslandCampina voor lagere melkleverantie

Maandag 19 september 2016

FrieslandCampina geeft een vergoeding aan zijn leden-melkveehouders, die in de periode 1 oktober 2016 tot en met 31 maart 2017 minder melk leveren. De vergoeding bedraagt € 0,10 per niet-geproduceerde kilo melk, met een minimum van 2.000 en een maximum van 40.000 kilo. Deze maatregel komt bovenop de Europese stimuleringsmaatregel om de melkproductie te verminderen.

Doel maatregel
FrieslandCampina beoogt met deze maatregel, vooruitlopend op de werking van het stelsel van fosfaatrechten, de fosfaatproductie op de leden-melkveebedrijven versneld te verminderen. Daarnaast wordt door de beoogde vermindering de mogelijkheid om melk te verwaarden verbeterd. Met de maatregel wordt gestreefd naar een vermindering van in totaal 150 miljoen kilo melk.

Combinatie met Europese melkverminderingspremie
De vergoeding van FrieslandCampina komt bovenop de melkverminderingspremie van € 0,14 per kilo melk, die de Europese Unie uitbetaald aan melkveehouders die zich daarvoor aanmelden. Aanmelding voor de Europese regeling kan nog tot 21 september 12.00 uur bij RVO.nl.

Deelname aan de maatregel
Elk lid van FrieslandCampina kan meedoen aan de regeling, met uitzondering van biologische en biodynamische melkveehouders en zelfzuivelaars met ontheffing. Deelname is vrijwillig. Details over de regeling worden gecommuniceerd via melkweb.


Ter informatie
Bovenstaande informatie is gebaseerd op een nieuwsbericht d.d. 17 september 2016 op de website www.frieslandcampina.com.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Vergoeding FrieslandCampina voor lagere melkleverantie

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief