Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Vergunning- of meldingsplicht voor mobiele mestscheiding

Donderdag 24 november 2016

Veehouders huren steeds vaker een mobiele installatie voor het behandelen (vaak scheiden) van mest. Deze installatie staat normaliter maar enkele dagen op het bedrijf. Die installatie valt in die periode, als onderdeel van het bedrijf, onder de milieuregelgeving. Daarom moet de veehouder dit vooraf melden (bedrijf waarvoor algemene regels gelden) of een omgevingsvergunning milieu aanvragen (vergunningplichtige bedrijven). Dit meldt het Kenniscentrum InfoMil op haar website.

Bij de beoordeling van geluid wordt een mobiele mestbewerkings- of verwerkingsinstallatie als een vast opgestelde installatie gezien. Dit, ondanks het feit dat de installatie niet locatie- of plaatsgebonden is en verschillende bedrijven de installatie gebruiken. Vast opgestelde installaties en toestellen moeten aan de normen uit het Activiteitenbesluit voldoen. Er moet daarom goed nagedacht worden over de akoestische consequenties van de mobiele mestbewerkings- of verwerkingsinstallatie. Misschien is het mogelijk door een slimme opstelling van de installatie op het bedrijf te voldoen aan de normen uit het Activiteitenbesluit. Dit is afhankelijk van de lokale situatie. Of misschien voldoet het met geluidarm materieel of door aangepaste werkingstijden.

 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Vergunning- of meldingsplicht voor mobiele mestscheiding

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief