Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Vergunningplicht door herziening PAS

Dinsdag 21 maart 2017

Op 17 maart 2017 is een herziening van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. Door deze herziening is de grenswaarde in veel Natura 2000-gebieden verlaagd van 1 mol per hectare per jaar naar 0,05. Dit betekent dat veehouders in de omgeving van deze gebieden nu vergunningplichtig zijn. Daar waar eerder kon worden volstaan met een melding, moet nu een Nb-vergunning aangevraagd worden. Dit geldt niet alleen voor een uitbreiding, maar ook voor de bestaande situatie.

Ontwikkelingsruimte
In 109 van de 118 Natura 2000-gebieden is nog wel ontwikkelingsruimte beschikbaar in alle delen van het gebied. In de overige 9 gebieden is de ontwikkelingsruimte in delen van het gebied of het gehele gebied volledig benut. Voor de delen van Natura 2000-gebieden waar de ontwikkelingsruimte volledig is uitgegeven, kunnen voor 1 juli 2018 geen vergunningen meer worden afgegeven. Er kunnen nog wel vergunningen worden afgegeven voor het feitelijk gebruik, omdat hiervoor geen ontwikkelingsruimte nodig is.


In de volgende Natura 2000-gebieden is ontwikkelingsruimte lokaal volledig benut: Duinen en Lage Land Texel, Alde Feanen, Lieftinghsbroek, Rijntakken, Veluwe, Womer- en Jisperveld & Kalverpolder, Bemelerberg & Schiepersberg, Geuldal en Savelsbos.


Feitelijk gebruik
De depositieomvang van het feitelijk gebruik betreft de hoogst voorkomende stikstofdepositie die in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014 ten hoogste door de activiteit werd veroorzaakt. Er dient tevens te worden aangetoond dat deze activiteit daadwerkelijk werd verricht en past binnen de kaders van een op 1 januari 2015 vigerend besluit en/of melding in het kader van milieu (bijvoorbeeld omgevingsvergunning, milieuvergunning, Hinderwetvergunning).

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Vergunningplicht door herziening PAS

< Terug

Meest recente berichten

Digitale waarschuwing voor plannen in omgeving

Donderdag 19 september 2019 (Agrarisch)
Plannen in de omgeving kunnen een grote invloed hebben op het bedrijf. Het is daarom zaak hiervan tijdig op de hoogte te zijn om zo nodig bezwaar te kunnen maken.Op de website www.overheid.nl kan men zich in... Lees verder >

Nieuwe versie rekenmodel verlening Nb-vergunningen

Donderdag 19 september 2019 (Agrarisch)
Op 29 mei oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mocht worden om toestemmingen te verlenen op basis van de Wet natuurbescherming... Lees verder >

Prinsjesdag 2019

Donderdag 19 september 2019 (OOvB Nieuws)

Het was weer indrukwekkend. De glazen koets, tot in de puntjes gepoetst. De koningin in stemmig paars. De koning, met baard. En de kamerleden, lichtjes zenuwachtig, waarbij nog steeds de hoedjes letterlij... Lees verder >

NZa: Zorgverzekeraars moeten duidleijk zijn over omzetplafond en gelijke polissen

Dinsdag 17 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Zorgverzekeraars moeten voortaan per zorgaanbieder op hun website aangeven of zij een omzetplafond hebben afgesproken. Ook moeten zij op hun website bekend maken als het omzetplafond bij een zorgaanbieder... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief