Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Vergunningplicht door herziening PAS

Dinsdag 21 maart 2017

Op 17 maart 2017 is een herziening van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. Door deze herziening is de grenswaarde in veel Natura 2000-gebieden verlaagd van 1 mol per hectare per jaar naar 0,05. Dit betekent dat veehouders in de omgeving van deze gebieden nu vergunningplichtig zijn. Daar waar eerder kon worden volstaan met een melding, moet nu een Nb-vergunning aangevraagd worden. Dit geldt niet alleen voor een uitbreiding, maar ook voor de bestaande situatie.

Ontwikkelingsruimte
In 109 van de 118 Natura 2000-gebieden is nog wel ontwikkelingsruimte beschikbaar in alle delen van het gebied. In de overige 9 gebieden is de ontwikkelingsruimte in delen van het gebied of het gehele gebied volledig benut. Voor de delen van Natura 2000-gebieden waar de ontwikkelingsruimte volledig is uitgegeven, kunnen voor 1 juli 2018 geen vergunningen meer worden afgegeven. Er kunnen nog wel vergunningen worden afgegeven voor het feitelijk gebruik, omdat hiervoor geen ontwikkelingsruimte nodig is.


In de volgende Natura 2000-gebieden is ontwikkelingsruimte lokaal volledig benut: Duinen en Lage Land Texel, Alde Feanen, Lieftinghsbroek, Rijntakken, Veluwe, Womer- en Jisperveld & Kalverpolder, Bemelerberg & Schiepersberg, Geuldal en Savelsbos.


Feitelijk gebruik
De depositieomvang van het feitelijk gebruik betreft de hoogst voorkomende stikstofdepositie die in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014 ten hoogste door de activiteit werd veroorzaakt. Er dient tevens te worden aangetoond dat deze activiteit daadwerkelijk werd verricht en past binnen de kaders van een op 1 januari 2015 vigerend besluit en/of melding in het kader van milieu (bijvoorbeeld omgevingsvergunning, milieuvergunning, Hinderwetvergunning).

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Vergunningplicht door herziening PAS

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief