Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Vergunningplicht door herziening PAS

Dinsdag 21 maart 2017

Op 17 maart 2017 is een herziening van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. Door deze herziening is de grenswaarde in veel Natura 2000-gebieden verlaagd van 1 mol per hectare per jaar naar 0,05. Dit betekent dat veehouders in de omgeving van deze gebieden nu vergunningplichtig zijn. Daar waar eerder kon worden volstaan met een melding, moet nu een Nb-vergunning aangevraagd worden. Dit geldt niet alleen voor een uitbreiding, maar ook voor de bestaande situatie.

Ontwikkelingsruimte
In 109 van de 118 Natura 2000-gebieden is nog wel ontwikkelingsruimte beschikbaar in alle delen van het gebied. In de overige 9 gebieden is de ontwikkelingsruimte in delen van het gebied of het gehele gebied volledig benut. Voor de delen van Natura 2000-gebieden waar de ontwikkelingsruimte volledig is uitgegeven, kunnen voor 1 juli 2018 geen vergunningen meer worden afgegeven. Er kunnen nog wel vergunningen worden afgegeven voor het feitelijk gebruik, omdat hiervoor geen ontwikkelingsruimte nodig is.


In de volgende Natura 2000-gebieden is ontwikkelingsruimte lokaal volledig benut: Duinen en Lage Land Texel, Alde Feanen, Lieftinghsbroek, Rijntakken, Veluwe, Womer- en Jisperveld & Kalverpolder, Bemelerberg & Schiepersberg, Geuldal en Savelsbos.


Feitelijk gebruik
De depositieomvang van het feitelijk gebruik betreft de hoogst voorkomende stikstofdepositie die in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014 ten hoogste door de activiteit werd veroorzaakt. Er dient tevens te worden aangetoond dat deze activiteit daadwerkelijk werd verricht en past binnen de kaders van een op 1 januari 2015 vigerend besluit en/of melding in het kader van milieu (bijvoorbeeld omgevingsvergunning, milieuvergunning, Hinderwetvergunning).

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Vergunningplicht door herziening PAS

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief