Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Vergunningplicht voor bollenteelt op Veluwe

Donderdag 01 september 2016

Vanaf 1 januari 2017 is een Natuurbeschermingswetvergunning nodig voor de teelt van bollen langs beken op de Veluwe. De provincie Gelderland kiest hiervoor uit voorzorg, aangezien de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op de kwetsbare waternatuur niet duidelijk zijn. Daarnaast start de provincie, samen met het Waterschap Vallei en Veluwe een onderzoek naar de effecten op de waternatuur.

Voorwaarden
Aan de vergunning stelt de provincie de voorwaarden dat telers moderne spuitapparatuur gebruiken én dat een teeltvrije zone van minimaal vijf meter van de beek wordt toegepast. In bijzondere gevallen, zoals een beek met een laatste populatie van een zeldzame vissoort, kunnen aanvullende voorwaarden gesteld worden of de vergunning onthouden worden.

Opname regelgeving in beheerplan
De regels voor de vergunningplicht worden opgenomen in het beheerplan voor het Natura2000-gebied Veluwe. In andere Natura2000-gebieden in Gelderland gelden geen specifieke doelen voor beken en waterlopen om vissen en waterplanten in stand te houden, met uitzondering van Rijntakken. Daar verwacht de provincie geen bollenteelt.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Vergunningplicht voor bollenteelt op Veluwe

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief