Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Verhoging budget Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Woensdag 18 juli 2018

De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken heeft als oogmerk het stimuleren van het zo spoedig mogelijk verwijderen van asbestdaken. Dit is van belang vanwege het verbod op asbestdaken, dat naar verwachting in 2024 in werking zal gaan. De regeling heeft een tijdelijk karakter tot 2020, of zoveel eerder als het beschikbare budget van in totaal € 75 miljoen is uitgeput.

Het voor dit jaar vastgestelde budget van € 17,5 miljoen is inmiddels bereikt. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarom besloten een deel van het beschikbare budget naar voren te halen. Het subsidieplafond voor het jaar 2018 wordt verhoogd naar € 23 miljoen.

Gezien het bedrag wat reeds in dit jaar is aangevraagd, is de kans aanwezig dat het verhoogde budget ruim voor het einde van dit jaar wordt overschreven. Daarom is belangrijk om zo snel mogelijk na uitvoering van de asbestsanering subsidie aan te vragen. Dit zal uiterlijk binnen zes maanden na de uitvoering moeten gebeuren. Deze indientermijn geldt ook als het budget overschreven is. Waarschijnlijk betekent dit als er op 1 januari 2019 weer budget beschikbaar komt, eerst de nog niet gehonoreerde aanvragen van 2018 hiervoor in aanmerking komen. Voor 2019 resteert op dit moment nog een budget van ca. € 11 miljoen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Verhoging budget Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief