Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Verhoging budget Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Woensdag 18 juli 2018

De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken heeft als oogmerk het stimuleren van het zo spoedig mogelijk verwijderen van asbestdaken. Dit is van belang vanwege het verbod op asbestdaken, dat naar verwachting in 2024 in werking zal gaan. De regeling heeft een tijdelijk karakter tot 2020, of zoveel eerder als het beschikbare budget van in totaal € 75 miljoen is uitgeput.

Het voor dit jaar vastgestelde budget van € 17,5 miljoen is inmiddels bereikt. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarom besloten een deel van het beschikbare budget naar voren te halen. Het subsidieplafond voor het jaar 2018 wordt verhoogd naar € 23 miljoen.

Gezien het bedrag wat reeds in dit jaar is aangevraagd, is de kans aanwezig dat het verhoogde budget ruim voor het einde van dit jaar wordt overschreven. Daarom is belangrijk om zo snel mogelijk na uitvoering van de asbestsanering subsidie aan te vragen. Dit zal uiterlijk binnen zes maanden na de uitvoering moeten gebeuren. Deze indientermijn geldt ook als het budget overschreven is. Waarschijnlijk betekent dit als er op 1 januari 2019 weer budget beschikbaar komt, eerst de nog niet gehonoreerde aanvragen van 2018 hiervoor in aanmerking komen. Voor 2019 resteert op dit moment nog een budget van ca. € 11 miljoen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Verhoging budget Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief