Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Verhoging budget Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Woensdag 18 juli 2018

De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken heeft als oogmerk het stimuleren van het zo spoedig mogelijk verwijderen van asbestdaken. Dit is van belang vanwege het verbod op asbestdaken, dat naar verwachting in 2024 in werking zal gaan. De regeling heeft een tijdelijk karakter tot 2020, of zoveel eerder als het beschikbare budget van in totaal € 75 miljoen is uitgeput.

Het voor dit jaar vastgestelde budget van € 17,5 miljoen is inmiddels bereikt. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarom besloten een deel van het beschikbare budget naar voren te halen. Het subsidieplafond voor het jaar 2018 wordt verhoogd naar € 23 miljoen.

Gezien het bedrag wat reeds in dit jaar is aangevraagd, is de kans aanwezig dat het verhoogde budget ruim voor het einde van dit jaar wordt overschreven. Daarom is belangrijk om zo snel mogelijk na uitvoering van de asbestsanering subsidie aan te vragen. Dit zal uiterlijk binnen zes maanden na de uitvoering moeten gebeuren. Deze indientermijn geldt ook als het budget overschreven is. Waarschijnlijk betekent dit als er op 1 januari 2019 weer budget beschikbaar komt, eerst de nog niet gehonoreerde aanvragen van 2018 hiervoor in aanmerking komen. Voor 2019 resteert op dit moment nog een budget van ca. € 11 miljoen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Verhoging budget Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief