Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Verhoging van het lage btw-tarief en de horeca-branche

Dinsdag 18 december 2018

Vanaf 1 januari 2019 wordt het lage btw-tarief van 6 procent verhoogd naar 9 procent. Tegenover deze verhoging staat een lastenverlichting op inkomen, onder meer door de invoering van een tweeschijvenstelsel in de Inkomstenbelasting. Deze lastenverlichting moet de verminderde koopkracht door de btw-verhoging compenseren.

Voorbereiding voor ondernemers
Het is belangrijk dat ondernemers zich in 2018 al voorbereiden op de verhoging van het btw-tarief. Het nieuwe tarief heeft invloed op:

de administratie;
de prijzen van goederen en diensten;
de facturatie en btw-aangifte bij de jaarovergang van 2018 naar 2019.

Welk btw-tarief geldt wanneer?
Het moment waarop de btw is verschuldigd, bepaalt welk btw-tarief van toepassing is. Onderstaand treft u een nadere toelichting over het moment dat de btw verschuldigd is.

Op welk moment de btw verschuldigd is, hangt af van het stelsel dat u toepast voor uw btw-administratie. In Nederland is dit het kasstelsel of het factuurstelsel:

 1. Het kasstelsel geldt voor ondernemers die voornamelijk goederen of diensten leveren aan particulieren, zoals de horeca-branche. Zij berekenen de btw op basis van kas- en bankadministratie. U bent de btw verschuldigd als u de inkomsten heeft ontvangen. Bijvoorbeeld op uw bankrekening of in uw kas. Past u het kasstelsel toe? Dan past u 6% btw-tarief toe op de in 2018 ontvangen vergoedingen. Op de in 2019 ontvangen vergoedingen past u het 9% btw-tarief toe.    
 2. Het factuurstelsel geldt voor ondernemers die goederen of diensten leveren aan  ondernemers; dit geldt ook voor de horeca-branche. Of aan rechtspersonen die geen ondernemer zijn. Bijvoorbeeld bij verenigingen of stichtingen. Past u het factuurstelsel toe? Dan bepaalt het tijdstip waarop u de factuur uitreikt of uiterlijk had moeten uitreiken (voor de 15e dag volgend op de maand waarin de prestatie is verricht), welk btw-tarief geldt. Het lage btw-tarief van 2018 (6%) of 2019 (9%).

Voorbeeld:
U levert op 28 december 2018 goederen aan een andere ondernemer. U reikt de factuur hiervoor op 5 januari 2019 uit. Dit moment bepaalt welk btw-tarief geldt. In dit geval het btw-tarief van 2019 (9%).  

Let op! In sommige gevallen gelden aangepaste regels voor factureren.

Bepalen btw-tarief: 2 bijzondere gevallen
Er zijn 2 bijzondere gevallen voor het bepalen welk btw-tarief geldt:

 1. U levert aan een particulier
  Mag u het kasstelsel niet toepassen en hoeft u voor een levering of een dienst geen factuur uit te reiken? Dan bepaalt het tijdstip waarop u de prestatie verricht, welk btw-tarief geldt. Voor een levering of dienst aan een particulier geldt bijvoorbeeld geen factuurverplichting.

  Past u het factuurstelsel toe en verricht u een prestatie aan een particulier? Dan geldt het 6% btw-tarief als  u de prestatie in 2018 verricht. Als u de prestatie in 2019 verricht, dan geldt het 9% btw-tarief.

  Voorbeeld U levert goederen op 28 december 2018 aan een particulier. De rekening hiervoor stuurt u op 5 januari 2019 naar deze particulier. Het moment waarop de levering plaatsvindt is leidend, daarom geldt het 6% btw-tarief van 2018.
   
 2. U ontvangt een vooruitbetaling
  Bij ontvangst van een vooruitbetaling geldt het btw-tarief van dat moment.

  Voorbeeld U ontvangt op 28 december 2018 een betaling voor een levering die op 5 januari 2019 plaatsvindt. Dan geldt het 6% btw-tarief van de ontvangen betaling in 2018.

Advies Ton Lenting
Ton Lenting van training- en adviesbureau Lenting & Partners in oktober 2018: ‘De bedrijven die wij begeleiden, hebben we geadviseerd om de prijsstijgingen nu al door te voeren. Veel restaurants hebben de winterkaart al ingevoerd, dan is het gek om in januari opnieuw een prijsstijging door te voeren’, zegt Ton Lenting. Bovendien noemt hij de prijselasticiteit in de branche nu heel hoog. ‘De prijs is veel minder een issue geworden voor de consument, veel belangrijker is de sfeer en ambiance in een horecazaak.’ Lenting denkt dan ook niet dat de verhoging enorme gevolgen gaat hebben in de branche. ‘De verhoging van het lage btw-tarief is vervelend, maar anderzijds zitten we ook in een – weliswaar geen gouden – maar platina tijd. Dan moet je niet te bang zijn om die prijzen op tijd te gaan verhogen.’ (Bron: Misset Horeca)

Tijdig aanpassen kassasysteem
Uiteraard dienen ook de kassasystemen aangepast te worden om de verhoging van het btw percentage door te voeren.
Overal waar u nu het lage btw-tarief van 6% heeft staan, moet straks 9% staan. Bijvoorbeeld in uw kassasysteem, uw boekhoudprogramma of uw btw-administratie. Check op tijd of u dit zelf kunt aanpassen. Of dat uw leverancier dit voor u moet doen.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

 

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief