Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Verhuiskosten (startende) ondernemer aftrekbaar

Woensdag 19 augustus 2015

Een ondernemer kan de kosten van zijn privé verhuizing ten laste van zijn resultaat brengen, als hij verhuist met het oog op de belangen van zijn onderneming. Hiervan is in ieder geval sprake als de ondernemer binnen twee jaar na een bedrijfsverplaatsing verhuist en hij hiermee de afstand van zijn woning tot de vestigingsplaats van zijn onderneming met minimaal 60% verkleint en die afstand voor de verhuizing ten minste 25 kilometer bedroeg.

Een startend ondernemer waarvoor dit niet gold, er was immers geen sprake van bedrijfsverplaatsing, kan volgens een recent arrest van de Hoge Raad toch de verhuiskosten in mindering brengen. Volgens de Hoge Raad kan van een verhuizing in het kader van de onderneming ook sprake zijn bij de aanvang van de ondernemingsuitoefening. Wanneer de verhuizing noodzakelijk is voor de ondernemingsuitoefening of wanneer het belangrijkste oogmerk het beperken van toekomstige ondernemingskosten is, hebben de verhuiskosten als zakelijk te gelden.

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief