Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Verhuiskosten (startende) ondernemer aftrekbaar

Woensdag 19 augustus 2015

Een ondernemer kan de kosten van zijn privé verhuizing ten laste van zijn resultaat brengen, als hij verhuist met het oog op de belangen van zijn onderneming. Hiervan is in ieder geval sprake als de ondernemer binnen twee jaar na een bedrijfsverplaatsing verhuist en hij hiermee de afstand van zijn woning tot de vestigingsplaats van zijn onderneming met minimaal 60% verkleint en die afstand voor de verhuizing ten minste 25 kilometer bedroeg.

Een startend ondernemer waarvoor dit niet gold, er was immers geen sprake van bedrijfsverplaatsing, kan volgens een recent arrest van de Hoge Raad toch de verhuiskosten in mindering brengen. Volgens de Hoge Raad kan van een verhuizing in het kader van de onderneming ook sprake zijn bij de aanvang van de ondernemingsuitoefening. Wanneer de verhuizing noodzakelijk is voor de ondernemingsuitoefening of wanneer het belangrijkste oogmerk het beperken van toekomstige ondernemingskosten is, hebben de verhuiskosten als zakelijk te gelden.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief