Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Verhuur van mestopslag vereist toezicht

Woensdag 17 augustus 2016

Regelmatig besluiten landbouwers hun mestopslag voor een bepaalde periode te verhuren. Dit pakt niet altijd goed uit met grote financiële gevolgen. Ook dit jaar hebben een aantal landbouwers er weer voor gekozen hun mestopslag te verhuren. Het financiële voordeel weegt vaak niet op tegen de ellende die het losmaakt. Enkele praktijkgevallen.


Een landbouwer verhuurde mondeling zijn mestopslag voor de zomermaanden voor een bedrag van € 3,50 per m3. De contractpartij zette op de afrekening vergoeding mestleveringen. Onduidelijk is gebleven waar de mest is afgezet. Er zijn geen laadmeldingen op dat adres en er zijn ook geen bewijsstukken van afvoer. De landbouwer is ervan overtuigd dat de mestsilo aan het eind van de zomer weer leeg is terug geleverd aan hem. De rechter dacht daar anders over en bestempelde de aanvoer als aangewend op het bedrijf van de landbouwer. Een forse boete wegens overschrijding van de gebruiksnormen was het gevolg.


Een andere landbouwer had wel een schriftelijke overeenkomst, maar ook daar ontbrak elk bewijs van afvoer door de intermediair. RVO stelt ook in deze zaak dat de meststoffen op het bedrijf van de landbouwer zijn aangewend.


Als u toch besluit uw mestopslag in de zomerperiode te verhuren leg dan deugdelijk vast wat de beginvoorraad was bij aanvang van de huur en de eindvoorraad bij afloop van de huur en eis een gewaarmerkte kopie van de administratie van de mestopslag van de intermediaire onderneming.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Verhuur van mestopslag vereist toezicht

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief