Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Verhuur van mestopslag vereist toezicht

Woensdag 17 augustus 2016

Regelmatig besluiten landbouwers hun mestopslag voor een bepaalde periode te verhuren. Dit pakt niet altijd goed uit met grote financiële gevolgen. Ook dit jaar hebben een aantal landbouwers er weer voor gekozen hun mestopslag te verhuren. Het financiële voordeel weegt vaak niet op tegen de ellende die het losmaakt. Enkele praktijkgevallen.


Een landbouwer verhuurde mondeling zijn mestopslag voor de zomermaanden voor een bedrag van € 3,50 per m3. De contractpartij zette op de afrekening vergoeding mestleveringen. Onduidelijk is gebleven waar de mest is afgezet. Er zijn geen laadmeldingen op dat adres en er zijn ook geen bewijsstukken van afvoer. De landbouwer is ervan overtuigd dat de mestsilo aan het eind van de zomer weer leeg is terug geleverd aan hem. De rechter dacht daar anders over en bestempelde de aanvoer als aangewend op het bedrijf van de landbouwer. Een forse boete wegens overschrijding van de gebruiksnormen was het gevolg.


Een andere landbouwer had wel een schriftelijke overeenkomst, maar ook daar ontbrak elk bewijs van afvoer door de intermediair. RVO stelt ook in deze zaak dat de meststoffen op het bedrijf van de landbouwer zijn aangewend.


Als u toch besluit uw mestopslag in de zomerperiode te verhuren leg dan deugdelijk vast wat de beginvoorraad was bij aanvang van de huur en de eindvoorraad bij afloop van de huur en eis een gewaarmerkte kopie van de administratie van de mestopslag van de intermediaire onderneming.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Verhuur van mestopslag vereist toezicht

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief