Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Verjaring van een vordering

Woensdag 18 mei 2016

Door verjaring kan een vordering na een bepaalde tijd niet meer in rechte worden afgedwongen. De gedachte hierachter is de rechtszekerheid: het is niet de bedoeling dat men na lange tijd nog geconfronteerd wordt met een oude claim.

In de wet is een algemene verjaringstermijn van 20 jaar opgenomen, maar in de meeste gevallen geldt er een verjaringstermijn van 5 jaar. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de vordering tot nakoming van een overeenkomst en dus ook bij betalingsverplichtingen die voortvloeien uit een overeenkomst. In het ontslagrecht, belastingrecht, consumentenrecht en bij boetes gelden er bijzondere verjaringstermijnen.

De bevoegdheid om rechterlijke uitspraken ten uitvoer te leggen verjaart na 20 jaar. In een recente uitspraak van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2015:3423) kwam de vraag naar voren welke verjaringstermijn geldt voor een vaststellingsovereenkomst die op een rechtszitting is gesloten.

Regelmatig worden de partijen in gerechtelijke procedures door de Rechter “de gang op gestuurd” om het geschil toch nog in onderling overleg op te lossen. Als de partijen daar dan uit komen, dan worden de afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Uit de uitspraak van de Hoge Raad blijkt dat dergelijke vaststellingsovereenkomsten een verjaringstermijn van 5 jaar kennen.

Een partij kan er wel voor zorgen dat de verjaringstermijn opnieuw aanvangt. Dat wordt “stuiting” genoemd. Stuiting vindt plaats door een schriftelijke aanmaning of mededeling, door erkenning door de schuldenaar of door een daad van rechtsvervolging (meestal het dagvaarden van de tegenpartij).

In de praktijk komt stuiting in de vorm van aanmaning of mededeling het meest voor. Deze moet wel aan een aantal formaliteiten voldoen. Zo moet dit altijd schriftelijk gedaan worden en dient de schuldeiser zich bij een mededeling ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voor te behouden.

< Terug

Meest recente berichten

Internetconsultaties voor financiering onderzoek glastuinbouw en varkenshouderij

Dinsdag 16 juli 2019 (Agrarisch)
Brancheorganisaties in de glastuinbouw en de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) hebben de minister van LNV verzocht dat alle ondernemers in hun sector moeten meebetalen aan een onderzoeksprogramma.... Lees verder >

Moet u als oudere agrarische ondernemer uw onderneming “staken” van de fiscus?

Dinsdag 16 juli 2019 (Agrarisch)

Voorkomen is beter dan genezen!
Afgelopen week kwam in het nieuws dat de belastingdienst zijn pijlen gaat richten op een groep oudere agrarische ondernemers. Het gaat dan vooral om ondernemers die al... Lees verder >

Wisselende resultaten detailhandel

Dinsdag 16 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Het klimaat was in 2018, net als 2017, gunstig voor de detailhandel. De branche profiteerde onder meer van de groei van de economie en de consumentenbestedingen. De omzet liet dan ook een sterkere toename... Lees verder >

Op zoek naar vakantiewerkers? Denk aan uw kinderen!

Dinsdag 16 juli 2019 (Fiscaal)

U bent geholpen, uw kinderen hebben een leuke bijverdienste en krijgen een beeld van uw bedrijf. De kosten kunt u ten laste van de winst brengen.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief