Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Verjaring van een vordering

Woensdag 18 mei 2016

Door verjaring kan een vordering na een bepaalde tijd niet meer in rechte worden afgedwongen. De gedachte hierachter is de rechtszekerheid: het is niet de bedoeling dat men na lange tijd nog geconfronteerd wordt met een oude claim.

In de wet is een algemene verjaringstermijn van 20 jaar opgenomen, maar in de meeste gevallen geldt er een verjaringstermijn van 5 jaar. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de vordering tot nakoming van een overeenkomst en dus ook bij betalingsverplichtingen die voortvloeien uit een overeenkomst. In het ontslagrecht, belastingrecht, consumentenrecht en bij boetes gelden er bijzondere verjaringstermijnen.

De bevoegdheid om rechterlijke uitspraken ten uitvoer te leggen verjaart na 20 jaar. In een recente uitspraak van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2015:3423) kwam de vraag naar voren welke verjaringstermijn geldt voor een vaststellingsovereenkomst die op een rechtszitting is gesloten.

Regelmatig worden de partijen in gerechtelijke procedures door de Rechter “de gang op gestuurd” om het geschil toch nog in onderling overleg op te lossen. Als de partijen daar dan uit komen, dan worden de afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Uit de uitspraak van de Hoge Raad blijkt dat dergelijke vaststellingsovereenkomsten een verjaringstermijn van 5 jaar kennen.

Een partij kan er wel voor zorgen dat de verjaringstermijn opnieuw aanvangt. Dat wordt “stuiting” genoemd. Stuiting vindt plaats door een schriftelijke aanmaning of mededeling, door erkenning door de schuldenaar of door een daad van rechtsvervolging (meestal het dagvaarden van de tegenpartij).

In de praktijk komt stuiting in de vorm van aanmaning of mededeling het meest voor. Deze moet wel aan een aantal formaliteiten voldoen. Zo moet dit altijd schriftelijk gedaan worden en dient de schuldeiser zich bij een mededeling ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voor te behouden.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief