Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Verkeersveiligheid bij oogstwerkzaamheden

Vrijdag 08 september 2017

Ook dit jaar zal de politie tijdens de oogstperiode weer controleren op de verkeersveiligheid bij deelname van landbouwvoertuigen aan het verkeer. Belangrijke aandachtspunten zijn een goede verlichting, het afdekken van uitstekende delen, de bevuiling van wegen door modder en de belading van transportwagens.

Er kan een boete worden opgelegd, als men zich niet aan de regels houdt. Gebeurt er een ongeval waarbij nalatigheid kan worden verweten, dan kan dit forse financiële gevolgen hebben. Men kan bijvoorbeeld veroordeeld worden tot het betalen van een schadevergoeding (bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid). Zorg daarom dat u voldoende maatregelen neemt om ongevallen te voorkomen.

Modder op de weg
In de wet staat dat het een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden is zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt. Dit betekent dat iemand die de weg bevuilt verplicht is ervoor te zorgen dat de weg direct na de vervuilende activiteit wordt schoongemaakt. Vaak is het niet te voorkomen dat een weg bevuild raakt. Het is daarom belangrijk de overige weggebruikers te laten weten dat er sprake is van slipgevaar door middel van het plaatsen van waarschuwingsborden. Deze borden dienen op ongeveer 75 tot 100 meter voor het begin van het gladde weggedeelte te worden geplaatst. Buiten de bebouwde kom moet de onderkant van het waarschuwingsbord tenminste 1,20 m boven de grond worden geplaatst. De borden moeten duidelijk zichtbaar zijn voor het verkeer. Het plaatsen van de borden betekent niet dat men niet meer verantwoordelijk is voor een schone en veilige weg, maar beperkt wel de kans dat er geoordeeld wordt dat er sprake is van nalatigheid. Direct na de werkzaamheden zal de weg wel goed schoongemaakt moeten worden.

Afvallende lading
Het niet afdekken van losse lading kan beboet worden. Losse lading hoeft echter alleen te worden afgedekt, indien gevaar of hinder kan ontstaan als gevolg van afvallende of wegwaaiende lading. Losse lading hoeft dus niet in alle gevallen te worden afgedekt. Een oplossing kan bijvoorbeeld zijn om producten ruim onder de rand te laden.

Krijgt u toch een boete, verzamel dan ter plekke bewijsmateriaal (foto’s) waarmee u kunt aantonen afdoende maatregelen te hebben genomen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Verkeersveiligheid bij oogstwerkzaamheden

< Terug

Meest recente berichten

Digitale waarschuwing voor plannen in omgeving

Donderdag 19 september 2019 (Agrarisch)
Plannen in de omgeving kunnen een grote invloed hebben op het bedrijf. Het is daarom zaak hiervan tijdig op de hoogte te zijn om zo nodig bezwaar te kunnen maken.Op de website www.overheid.nl kan men zich in... Lees verder >

Nieuwe versie rekenmodel verlening Nb-vergunningen

Donderdag 19 september 2019 (Agrarisch)
Op 29 mei oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mocht worden om toestemmingen te verlenen op basis van de Wet natuurbescherming... Lees verder >

Prinsjesdag 2019

Donderdag 19 september 2019 (OOvB Nieuws)

Het was weer indrukwekkend. De glazen koets, tot in de puntjes gepoetst. De koningin in stemmig paars. De koning, met baard. En de kamerleden, lichtjes zenuwachtig, waarbij nog steeds de hoedjes letterlij... Lees verder >

NZa: Zorgverzekeraars moeten duidleijk zijn over omzetplafond en gelijke polissen

Dinsdag 17 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Zorgverzekeraars moeten voortaan per zorgaanbieder op hun website aangeven of zij een omzetplafond hebben afgesproken. Ook moeten zij op hun website bekend maken als het omzetplafond bij een zorgaanbieder... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief