Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Verkeersveiligheid bij oogstwerkzaamheden

Vrijdag 08 september 2017

Ook dit jaar zal de politie tijdens de oogstperiode weer controleren op de verkeersveiligheid bij deelname van landbouwvoertuigen aan het verkeer. Belangrijke aandachtspunten zijn een goede verlichting, het afdekken van uitstekende delen, de bevuiling van wegen door modder en de belading van transportwagens.

Er kan een boete worden opgelegd, als men zich niet aan de regels houdt. Gebeurt er een ongeval waarbij nalatigheid kan worden verweten, dan kan dit forse financiële gevolgen hebben. Men kan bijvoorbeeld veroordeeld worden tot het betalen van een schadevergoeding (bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid). Zorg daarom dat u voldoende maatregelen neemt om ongevallen te voorkomen.

Modder op de weg
In de wet staat dat het een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden is zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt. Dit betekent dat iemand die de weg bevuilt verplicht is ervoor te zorgen dat de weg direct na de vervuilende activiteit wordt schoongemaakt. Vaak is het niet te voorkomen dat een weg bevuild raakt. Het is daarom belangrijk de overige weggebruikers te laten weten dat er sprake is van slipgevaar door middel van het plaatsen van waarschuwingsborden. Deze borden dienen op ongeveer 75 tot 100 meter voor het begin van het gladde weggedeelte te worden geplaatst. Buiten de bebouwde kom moet de onderkant van het waarschuwingsbord tenminste 1,20 m boven de grond worden geplaatst. De borden moeten duidelijk zichtbaar zijn voor het verkeer. Het plaatsen van de borden betekent niet dat men niet meer verantwoordelijk is voor een schone en veilige weg, maar beperkt wel de kans dat er geoordeeld wordt dat er sprake is van nalatigheid. Direct na de werkzaamheden zal de weg wel goed schoongemaakt moeten worden.

Afvallende lading
Het niet afdekken van losse lading kan beboet worden. Losse lading hoeft echter alleen te worden afgedekt, indien gevaar of hinder kan ontstaan als gevolg van afvallende of wegwaaiende lading. Losse lading hoeft dus niet in alle gevallen te worden afgedekt. Een oplossing kan bijvoorbeeld zijn om producten ruim onder de rand te laden.

Krijgt u toch een boete, verzamel dan ter plekke bewijsmateriaal (foto’s) waarmee u kunt aantonen afdoende maatregelen te hebben genomen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Verkeersveiligheid bij oogstwerkzaamheden

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief