Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Verkeersveiligheid bij oogstwerkzaamheden

Vrijdag 08 september 2017

Ook dit jaar zal de politie tijdens de oogstperiode weer controleren op de verkeersveiligheid bij deelname van landbouwvoertuigen aan het verkeer. Belangrijke aandachtspunten zijn een goede verlichting, het afdekken van uitstekende delen, de bevuiling van wegen door modder en de belading van transportwagens.

Er kan een boete worden opgelegd, als men zich niet aan de regels houdt. Gebeurt er een ongeval waarbij nalatigheid kan worden verweten, dan kan dit forse financiële gevolgen hebben. Men kan bijvoorbeeld veroordeeld worden tot het betalen van een schadevergoeding (bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid). Zorg daarom dat u voldoende maatregelen neemt om ongevallen te voorkomen.

Modder op de weg
In de wet staat dat het een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden is zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt. Dit betekent dat iemand die de weg bevuilt verplicht is ervoor te zorgen dat de weg direct na de vervuilende activiteit wordt schoongemaakt. Vaak is het niet te voorkomen dat een weg bevuild raakt. Het is daarom belangrijk de overige weggebruikers te laten weten dat er sprake is van slipgevaar door middel van het plaatsen van waarschuwingsborden. Deze borden dienen op ongeveer 75 tot 100 meter voor het begin van het gladde weggedeelte te worden geplaatst. Buiten de bebouwde kom moet de onderkant van het waarschuwingsbord tenminste 1,20 m boven de grond worden geplaatst. De borden moeten duidelijk zichtbaar zijn voor het verkeer. Het plaatsen van de borden betekent niet dat men niet meer verantwoordelijk is voor een schone en veilige weg, maar beperkt wel de kans dat er geoordeeld wordt dat er sprake is van nalatigheid. Direct na de werkzaamheden zal de weg wel goed schoongemaakt moeten worden.

Afvallende lading
Het niet afdekken van losse lading kan beboet worden. Losse lading hoeft echter alleen te worden afgedekt, indien gevaar of hinder kan ontstaan als gevolg van afvallende of wegwaaiende lading. Losse lading hoeft dus niet in alle gevallen te worden afgedekt. Een oplossing kan bijvoorbeeld zijn om producten ruim onder de rand te laden.

Krijgt u toch een boete, verzamel dan ter plekke bewijsmateriaal (foto’s) waarmee u kunt aantonen afdoende maatregelen te hebben genomen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Verkeersveiligheid bij oogstwerkzaamheden

< Terug

Meest recente berichten

Afwijzing betalingsrechten o.b.v. N-code percelen wordt niet herzien

Donderdag 18 juli 2019 (Agrarisch)
Percelen met een bepaald natuurbeheertype werden in het stelsel van betalingsrechten aanvankelijk uitgesloten voor de toekenning en uitbetaling van betalingsrechten. In juli 2017 oordeelde het College van Be... Lees verder >

Duurzaam investeren, de belastingdienst betaalt mee!

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Wanneer u als horecaondernemer uw bedrijf wilt verduurzamen is het mogelijk gebruik te maken van een aantal fiscale faciliteiten. Wat u dit kan opleveren en waar u aan moet denken?

Lees verder >

Handelsspanningen voorbode voor verdere renteverlaging

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Met de toenemende gevolgen van de handels’oorlog’ tussen China en de VS en de verlaging van de industriële productie, laten economen hun zorgen de vrije loop.

Lees verder >

Domeinnaamfraude? Let op!

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Het zou zomaar kunnen dat je een telefoontje krijgt (of email) met het verzoek een domeinnaam te registreren van je bedrijf. Dit omdat een andere partij belangstelling heeft getoond in dezelfde domeinnaam... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief